درمان و تشخیص دررفتگی مفصل شانه

دررفتگی مفصل شانه دو نوع خلفی و قدامی دارد. وقتی که سر استخوان بازو بدنبال ضربه از درون حفره گلنوئید خارج شده و در قدام ان قرار میگیرد آن را دررفتگی قدامی یا جلویی میگویند و در دررفتگی خلفی سر استخوان بازو در خلف یا پشت حفره گلنوئید قرار میگیرد.

درمان دررفتگی مفصل شانه

مسلما اولین اقدام در درمان دررفتگی مفصل شانه جااندازی مفصل دررفته است. پزشک معالج معمولا برای کاهش درد دررفتگی شانه، جااندازی را در اطاق عمل و با بیهوشی عمومی انجام میدهد و یا ممکن است با استفاده از مسکن های قوی بتوان درد بیمار را به حد کافی کم کرد بطوری که تحمل جااندازی را داشته باشد. برای جااندازی دررفتگی مفصل شانه میتوان از مانورهای مختلفی استفاده کرد.

مانوری که امروزه بیشتر در دررفتگی مفصل شانه استفاده میشود به این صورت است که ابتدا بیمار بصورت طاق باز خوابانده شده و کمک پزشک، در بالای سر بیمار قرار گرفته و دو سر یک ملحفه را در حالیکه آنرا لوله کرده و از زیر بغل بیمار عبور داده در دست میگیرد. پزشک معالج هم در کنار پای بیمار ایستاده و مچ دست بیمار را با دو دست خود میگیرد.

پزشک ابتدا دست بیمار را کمی از بدن دور کرده و سپس آنرا به سمت خود میکشد. در همین حال کمک پزشک هم ملحفه را به سمت خودش میکشد. ممکن است نیاز باشد که با کف دست از سمت جلو هم به سر استخوان بازو فشار آورد تا سر به عقب برود.

روش دیگر درمان دررفتگی مفصل شانه که به روش کوخر معروف است به این صورت انجام میشود که ابتدا بیمار بصورت طاق باز دراز کشیده، پزشک معالج در کنار پای بیمار میایستد. پزشک ابتدا آرنج بیمار را 90 درجه خم کرده و بازو را به آرامی از تنه دور کرده و به طرف خود میکشد. سپس بازو را به سمت خارج میچرخاند و سپس بازو را به تنه بیمار نزدیک کرده و آرنج بیمار را به جلوی سینه وی میبرد. سپس بازو را به داخل میچرخاند بطوری که کف دست بیمار به سمت دیگر سینه وی برسد. روش کوخر البته ممکن است با عوارضی همراه باشد و امروزه کمتر از آن استفاده میشود.

جراحی دررفتگی مفصل شانه

بندرت و در موارد زیر ممکن است برای درمان دررفتگی مفصل شانه نیاز به عمل جراحی وجود داشته باشد

  • دررفتگی مفصل شانه که پزشک معالج پس از سعی در جااندازی بسته نتواند آنرا جا بیندازد
  • دررفتگی مفصل شانه همراه با شکستگی جابجا شده قسمتی از مفصل شانه
  • دررفتگی مفصل شانه همراه با زخم پوستی که به درون مفصل راه پیدا کرده است

تشخیص دررفتگی مفصل شانه

تشخیص دررفتگی مفصل شانه بیشتر بر پایه اظهار بیمار به دررفتگی مکرر است. بیمار اظهار میدارد که در بعضی وضعیت هایی که وی به دستش میدهد شانه اش در میرود. بعد از مدتی بیمار یاد میگیرد که چگونه خودش دررفتگی مفصل شانه را جابیندازد.

وقتی بیمار دستش را از کنار تنه به بالا و عقب برده و شانه را به خارج میچرخاند وضعیتی است که دررفتگی مفصل شانه قریب الوقوع است. وقتی پزشک دست بیمار را در این وضعیت قرار میدهد بیمار بشدت نگران و وحشت زده میشود که مبادا دررفتگی مفصل شانه ایجاد شود به همین خاطر این تست را تست وحشت Apprehension test میگویند. در رادیوگرافی ممکن است خوردگی قسمتی از سر استخوان بازو دیده شود که به آن ضایعه هیل ساکس Hill-sachs lesion میگویند.

بیماران مبتلا به دررفتگی مفصل شانه می توانند برای درمان دررفتگی مفصل شانه خود به بهترین مرکز جامع ارتوپدی و فوق تخصص زانو در تهران (دکتر وریانی)  مراجعه کرده واز بهترین و جدید ترین و پیشرفته ترین روش های درمانی این مرکز استفاده کنند.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

دررفتگی مفصل شانه و علائم آن

                                            علائم و پیشگیری از در رفتگی شانه

                                                                                              عوارض و علائم دررفتگی مفصل

منبع:ایران ارتوپد.دکتر اسدی

تماس