درمان و علائم دیسک کمر

یک متخصص طب ورزش دیسک کمر را یکی از کمر دردهای شایع در میان افرادی که زندگی یکنواخت و به اصطلاح پشت میز نشینی دارند عنوان کرد.

این گونه افراد بهتر است استراحت فعال داشته باشند، به گونه ای که به زندگی و فعالیت های عادی خود ادامه دهند و تنها از خم و راست شدن های مکرر و نیز برداشتن و یا زور زدن به اجسام سنگین خودداری کنند. دیسک به صفحه ای در بین هر دو استخوان مهره کمر گفته می شود، این صفحه دارای پوششی است که بر اثر فشار نامتناسب بر ستون فقرات و نیز فشار زدن و زور زدن به اجسام سنگین می‌تواند پاره شود.

با پاره شدن پوشش اطراف دیسک بر اثر عوامل بسیار مختلفی که عمده آنها ناشناخته هستند امکان بیرون زدگی دیسک از محل طبیعی خود وجود دارد که این حالت را دیسک کمر می‌گویند.

بیرون زدگی دیسک چند مرحله دارد که در مرحله اول آن که بیرون زدگی خفیف است امکان دارد فرد حتی متوجه مشکل دیسک کمر خود نشود.

طب ورزش با پیشرفت بیرون زدگی دیسک و در مرحله پیشرفته آن افزایش فشار بر روی اعصاب نخاعی علائم دیسک کمر، شامل درد شدید در ناحیه کمر و نیز علائم گزگز، بی حسی و مورمور در پاهاایجاد خواهد شد.

تنها در مرحله پیشرفته دیسک کمر که به آن فتق دیسک می گویند، انجام عمل جراحی توصیه می‌شود.

منبع:نوشهر آنلاین

تماس