درمان و علائم شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)

به برجسته ترین قسمت مفصل آرنج اولکرانون (شکستگی استخوان آرنج) میگویند. وقتی که آرنج خود را خم میکنید برجستگی استخوانی سفت و محکمی را در زیر پوست پشت آرنج لمس میکنید. این برجستگی را زائده اوله کرانون یا به اختصار اوله کرانون میگویند. زائده اولکرانون در واقع بالاترین قسمت استخوان زند زیرین یا اولنا است که در تشکیل مفصل آرنج شرکت دارد.

 بدنبال هر شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) ممکن است عوارض احتمالی ایجاد شود. در مورد زائده اوله کرانون هم استثنایی وجود ندارد. با این حال میتوان با درمان به موقع و صحیح تا حد زیادی از احتمال بروز عوارض شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) کاست.

مفصل آرنج از سه استخوان تشکیل میشود. در بالا قسمت پایینی استخوان بازو Humerus bone قرار دارد و در پایین، قسمت بالایی دو استخوان ساعد یعنی زند زیرین و زند زبرین در تشکیل مفصل آرنج شرکت میکنند. زند زیرین یا Ulna همان استخوانی است که در طرف انگشت کوچک دست قرار گرفته است و زند زبرین یا Radius استخوانی است که در طرف شست دست است.

در شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) هر کدام از این سه استخوان میتوانند دچار شکستگی شوند. مفصل آرنج مثل لولا حرکت خم و باز شدن دارد یعنی فقط در یک جهت حرکت میکند. در دو طرف مفصل آرنج یعنی در طرف خارج و داخل آن لیگامان هایی وجود دارد که آنرا پایدار نگه میدارد. لیگامان هایی که در قسمت خارجی قرار دارند استخوان بازو را به استخوان زند زبرین یا رادیوس متصل کرده و لیگامان هایی که در قسمت داخلی مفصل آرنج قرار دارند استخوان بازو را به استخوان زند زیرین یا النا متصل میکنند.

علائم شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)

 درد شدید و ناگهانی، تورم در روی زائده اوله کرانون، خونمردگی در ناحیه آرنج، درد در حین حرکت آرنج از علائم شکستگی آرنج (اولکرانون) است. اگر شکستگی آرنج (اولکرانون)بر اثر ضربه مستقیم به آرنج ایجاد شده باشد ممکن است خراشیدگی یا زخم بر روی پوست زائده اوله کرانون دیده شود.

اگر شکستگی آرنج دست (اولکرانون) یک تکه و با جابجایی زیاد باشد ممکن است فاصله خالی بین قطعات شکسته شده از روی پوست قابل لمس باشد.وقتی شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) یک تکه و با جابجایی زیاد است معمولا بیمار توانایی مستقیم کردن یا مستقیم نگه داشتن آرنج خود را از دست میدهد. در شکستگی های چند تکه ممکن است این توانایی حفظ شده باشد.

فرد هنگام شکستن استخوان آرنج و وقوع سانحه، ناگهان درد شدید تیزی را در آرنج احساس می‌کند. عکس‌العمل طبیعی بیمار برای مقابله با این درد توان‌فرسا این است که بازوی آسیب دیده را به منظور محافظت از آن محکم با دست دیگر می‌گیرد. درد معمولاً در پشت آرنج احساس می‌شود و گاهی اوقات به سرعت آرام می‌شود و تنها درد سنگینی در ناحیه صدمه دیده به‌جا می‌ماند که در شب و صبح زود اوج می‌گیرد. علایم شکستگی آرنج دست گاهی با تورم و کبودشدگی نیز همراه است و در صورت لمس کردن محکم استخوان آسیب دیده دردناک نیز هست. درد هنگام حرکت‌های خاص آرنج، مچ یا شانه یا در طول فعالیت‌های تحمیل وزن بر بازوی صدمه دیده (مانند فشار دادن) تشدید می‌شود. کشیدن یا منقبض کردن عضله سه سر معمولاً باعث بروز درد می‌شود و صاف کردن مفصل آرنج نیز با توجه به درد شدید تقریباً غیرممکن است. همچنین بیمار گاهی اوقات در آرنج، ساعد، دست یا انگشتان احساس سوزن سوزن شدن یا کرختی می‌کند. در شکستگی آرنج دست شدید (توأم با جابه‌جایی و دررفتگی استخوان) بدشکلی مشخصی نیز به چشم می‌خورد. با مشاهده هر کدام از علائم شکستگی به منظور درمان شکستگی آرنج دست به پزشک مراجعه کنید.

درمان جراحی شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)

در مورد شکستگی های با جابجایی و شکستگی های باز درمان انتخابی برای شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)، عمل جراحی است. جراحی شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) به روش باز است به این معنی که ابتدا بیمار بیهوش یا بیحس شده و سپس با شکافی که جراح ارتوپد در پشت آرنج و در ناحیه پوست ایجاد میکند و بعد از کنار زدن عضلات، استخوانهای شکسته شده را مشخص کرده و در کنار یکدیگر قرار میدهد و سپس آنها را به توسط وسایل فلزی مثل پین، وایر، پیچ و پلاک به یکدیگر محکم میکند.

بعد از جراحی شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) حرکات آرنج باید هر چه زودتر شروع شود. معمولا روز بعد از عمل جراحی پزشک معالج بیمار را تشویق به شروع حرکات آرنج میکند. این حرکات باید هر روز چند مرتبه و با فواصل زمانی معین و با تعداد مشخص و افزاینده زیر نظر پزشک یا فیزیوتراپ انجام شود.

هرچه این حرکات دیرتر شروع شوند برگشت دامنه حرکات آرنج به وضعیت طبیعی خود دشوارتر میشود. تا حدود شش هفته به بیمار اجازه داده نمیشود تا با اندام صدمه دیده چیزی را بلند کند. بیمار معمولاً بعد از چهار ماه میتواند به سطح فعالیت های قبل از شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) برگردد، گرچه سیر بهبودی تا حدود یک سال ادامه داشته و انجام فعالیت های شدید بدنی ممکن است فقط بعد از گذشت این مدت زمان عملی باشد. سیر بهبودی در مدت زمان هایی که ذکر شد فقط به شرطی است که بیمار بطور منظم حرکات و نرمش های آرنج را انجام دهد.

در موارد شکستگی های خرد شده شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) اگر شدت خرد شدگی آنقدر زیاد باشد که فیکس کردن قطعات شکسته شده مقدور نباشد پزشک جراح معمولا قطعات را خارج کرده و تاندون عضله سه سر ( که در حالت معمول از طریق زائده اولکرانون به استخوان اولنا میچسبد) را به باقیمانده استخوان اولنا میدوزد.

عوارض شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)

 محدودیت حرکت مفصل آرنج و شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)

انجام درست و به موقع حرکات آرنج بعد از درمان شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) و تحت نظر پزشک متخصص و یا فیزیوتراپ اهمیت فوق العاده ای دارد. البته قدری محدودیت در باز شدن کامل آرنج معمولا بدنبال این شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) اتفاق میفتد که تاثیری در کارکرد آرنج حتی انجام فعالیت های شدید بدنی ندارد. در صورت محدود شدن شدید حرکات آرنج بدنبال این شکستگی ها، معمولا درمان شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) بصورت انجام حرکات و نرمش های خاص و در بعضی موارد عمل جراحی است.

جوش نخوردن شکستگی و شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)

اگر فاصله قطعات شکسته شده زیاد باشد و یا به خوبی در کنار یکدیگر بیحرکت نشده باشند ممکن است شکستگی جوش نخورد. در این موارد فاصله بین قطعات شکسته شده با بافت فیبرو پر میشود. در این وضعیت گرچه درد بیمار از بین رفته و آرنج میتواند حرکت کند ولی قدرت آرنج کم است. در افراد مسن که نیاز به قدرت بدنی زیادی ندارند این وضعیت نیازی به درمان ندارد ولی در جوانتر ها بیمار باید تحت عمل جراحی قرار گرفته، بافت فیبرو خارج شده و قطعات شکسته شده با پیچ و یا دیگر وسایل به یکدیگر فیکس شوند.

بد جوش خوردن شکستگی و شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)

اگر قطعات شکسته شده در وضعیت مناسب آناتومیک قرار نگیرند ممکن است جوش بخورند ولی بد جوش بخورند. این وضعیت در دراز مدت میتواند موجب آرتروز در مفصل آرنج شود. در افراد جوان اگر مقدار جابجایی استخوان ها در محل بد جوش خوردگی زیاد باشد بیمار باید تحت عمل جراحی قرار گرفته، شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) مجددا شکسته و در وضعیت مناسب در کنار یکدیگر قرار بگیرد و سپس قطعات به توسط پیچ یا دیگر وسایل به یکدیگر فیکس شوند. در افراد مسن و یا در مواقعی که مقدار جابجایی قطعات شکسته شده کم باشد، بد جوش خوردگی نیاز به عمل جراحی ندارد.

ساییدگی یا آرتروز مفصل آرنج و شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون)

ساییدگی مفصل آرنج از دیگر عوارض شکستگی استخوان آرنج (اولکرانون) است. این عارضه میتواند موجب درد و محدودیت حرکتی آرنج شود گرچه معمولا این درد و محدودیت حرکتی مختصر است. این عارضه به علت صدمه به استخوان شکسته شده و یا غضروف سطح مفصلی است. اگر استخوان های شکسته شده درست در کنار یکدیگر قرار نگیرند بعد از جوش خوردن، مفصل سطح ناصافی پیدا کرده که در دراز مدت موجب آرتروز میشود. با این حال فقط این وضعیت استخوان ها نیست که  آینده مفصل را رقم میزند.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید

درمان و پیشگیری از شکستگی استخوان

                                          علت،علائم و درمان دررفتگی مفصل آرنج

                                                                                             دررفتگی مفصل آرنج و علت آن

تماس