درمان و علائم کوکسا وارای مادرزادی ران

کوکسا وارای مادرزادی ران (Congenital Coxa Vara)

سر و گردن استخوان ران با تنه این استخوان زاویه ای نشان می دهند که در بدو تولد 160 درجه است. این زاویه به تدریج با افزایش سن کاهش یافته و در شخص بالغ به حدود 130 درجه می رسد. کاهش غیر طبیعی این زاویه کوکسا وارای مادرزادی ران نامیده می شود. کوکسا وارای مادرزادی ران ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشد.

علایم رادیولوژی کوکسا وارای مادرزادی ران

زاویه بین سر و گردن کاهش یافته و گاه کمتر از 90 درجه می شود. در کوکسا وارای مادرزادی رانصفحه رشد انتهای بالایی استخوان ران از حالت افقی به حالت عمودی در آمده است و گاه قطعه مثلثی شکل غضروفی در قسمت پایین متافیز استخوان مشهود است.

علائم بالینی کوکسا وارای مادرزادی ران

مهمترین علامت کوکسا وارای مادرزادی ران لنگیدن در موقع راه رفتن است. لنگیدن ممکن است یکطرفه یا دو طرفه باشد. علت لنگیدن بیمار در حقیقت کاهش فاصله Origin و Insetsion  عضلات ابداکتور می باشد که باعث ناکارآمدی این عضلات می شود. در صورت دو طرفه بودن بیماری کودک اردک وار راه می رود. قد این بیماران کمی کوتاه تر است.

در معاینه فیزیکی دامنه حرکات مفصلی به جز مختصر محدودیت در ابداکسیون طبیعی است. تروکانتر بزرگ برجسته تر از معمول است. تست ترندلنبرگ در این بیماران مثبت است.

کاهش زاویه سر و گردن با تنه استخوان ران ممکن است مادرزادی نبوده و در اثر بیماری های دیگری نظیر شکستگی های بد جوش خورده، عفونتهای انتهای فوقانی ران، بیماری های متابولیک مثل راشیتیسم و یا تومورهایی نظیر دیسپلازی فیبرو و به ندرت بیماری پرتس به وجود آید که باید آن را از نوع مادرزادی تشخیص داد.

درمان کوکسا وارای مادرزادی ران

اصلاح زاویه سر و گردن با تنه استخوان با عمل جراحی، درمان کوکسا وارای مادرزادی ران است. شامل استئوتومی (شکستن استخوان) و اصلاح زاویه سر و گردن می باشد. گاه مجبور می شویم که تروکانتر بزرگ را نیز استئوتومی کرده و به سمت دیستال منتقل کنیم.

  • بازدید کنندگان گرامی

تماس