درمان و عوارض رباط صلیبی قدامی

روشهای درمان رباط صلیبی قدامی

به طور کلی درمان رباط صلیبی قدامی به دو صورت انجام میشود:

 • درمان جراحی شامل

  • ۱)  جراحی باز
  • ۲) جراحی آرتروسکوپی
  • ۳)  انواع گرافت ها
 • درمان غیر جراحی

فیزیوتراپی درهردوروش غیرجراحی و جراحی (گاهی حتی قبل از عمل جراحی) جهت تسریع وافزایش کیفیت روند درمانی موثر است.

عوارض احتمالی پس از جراحی رباط صلیبی قدامی (ACL)

 • تورم: ایجاد تورم در مفصل بعد از جراحی طبیعی است و ممکن است کمی از آن تا مدتی باقی است کمی از آن تا مدتی باقی بماند
 • درد: اوایل بعد از جراحی درد وجود دارد که از شدت آن کاسته شده و در نهایت در برخی حرکات زانو درد خود را نشان می دهد
 • بی حسی: ممکن است در جلوی زانو اطراف محل جراحی بیمار بی حسی داشته باشد که به علت آسیبی است که اعصاب حسی سطحی جلوی زانو در هنگام جراحی دیده و معمولاً تا مدت زمان زیادی این بی حسی وجود دارد.
 • آسیب بافت جایگزین: بافت جایگزین شده حدوداً ۵ ماه وقت لازم دارد تا خونگیری مجدد کند اما از نظر بافت شناسی این زمان تا یک سال طول می کشد.
 • رباط جدید پس از جراحی تا چندین ماه در ضعیف ترین وضعیت خود می باشد لذا بیمار تا ماه ها نباید مثل زانوی سالم با زانوی جراحی شده رفتار کند باید احتیاط بسیار داشته باشد تا به رباط جدید آسیب نزند.

ورزش های بعد از بازسازی رباط صلیبی قدامی

 • به پشت دراز بکشید. زانوی طرف مبتلا را به آرامی خم کرده ، چند لحظه در همین حال بمانید و سپس به آرامی پا را به وضعیت اول برگردانید.این حرکت را ده مرتبه تکرار کنید.
 • در حالیکه پای شما کاملاٌ کشیده است عضلات چهارسر ران خود را که در جلوی ران قرار دارند به مدت ده ثانیه منقبض کنید. سپس عضله را شل کنید، این نرمش را ده مرتبه تکرار کنید.

منبع:دکتر ابراهیم زاده.خبر

تماس