درمان پارگی رباط صلیبی زانو

ورزشکاران دچار آسیب دیدگی‌های مختلفی می‌شوند. یکی از این آسیب دیدگی های متداول پارگی ACL است. معمولا این پارگی‌ها به وسیله جراحی درمان می‌شوند.

محققان بیمارستان جراحی در نیویورک اخیرا به یافته‌هایی در این زمینه دست پیدا کردند که نشان می‌دهد اگر پارگی ACL خفیف باشد، بدون جراحی قابل درمان است.

درمان پارگی رباط صلیبی

اگرچه در افراد عادی تنها آسیب دیدگی ها ی درجه 3 (شدید) رباط صلیبی نیاز به جراحی دارد، ورزشکاران حرفه ای که می خواهند به میادین بازگردند ، فارغ از درجه ی آسیب به لیگامان باید تحت عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی قرار گیرند .  در صورتی که ورزشکاران تمرینات بازتوانی و فیزیوتراپی را که از دو روز بعد از جراحی آغاز می شود انجام دهند ، بازگشت به وضعیت اولیه دور از دسترس نخواهد بود و مطالعات بعد از دو سال از جراحی نشان داده اند که وضعیت زانوی عمل شده با زانوی مقابل تفاوت معناداری نمی کند.

اگرچه بعد از بهبود بازیکنان به سطح سابق باز می گردند اما عدم دقت در فاز بعد از جراحی و زود بازگشتن به میدان احتمال پارگی دوباره رباط صلیبی را افزایش می دهد. همچنین طبق مطالعات صورت گرفته ، ظرف یک سال اول بعد از پارگی acl احتمال پارگی مجدد رباط صلیبی بسیار بالا است و در این مدت ورزشکاران باید با احتیاط بیش تر و تحت نظارت مداوم جراح و متخصص بازتوانی و فیزیوتراپی باشند.

تماس