درمــان دیســک گــردن

شایع‌ترین علامت دیسک گردن،  درد است. این درد می‌تواند به دست انتشار پیدا کند و حتی به زیر آرنج نیز برسد.  بسته به نوع درگیری دیسک گردن ممکن است این درد به انگشت شست و اشاره یا دو انگشت کوچک نیز انتشار پیدا کند و هر کدام از سمت و دست‌های بدن را گرفتار کند.معمولاً دردهای ناشی از دیسک‌ گردن درد‌های بسیار شدیدی هستند که حتی فرد نمی‌تواند شب‌ها بخوابد.

برای مشــاهده فـیلم آموزشی بر روی لیــنک زیر کلــیک کنید

درمــان دیســک گــردن

تماس