رابطه جنسی در رماتیسم

رماتیسم مفصلی و رابطه جنسی

آرتریت روماتویید چیست؟ آرتریت روماتوئید یک بیماری سیستمیک خود ایمنی است.((سیستمیک))یعنی این که تمام دستگاهای بدن را درگیر می کند و مثلا بر خلاف سینوزیت که فقط عفونت سینوس هاست و اثری بر ریه ها یا دستگاه عصبی یا قلب ندارد، آرترید روماتوئید بیماری است که سیستمهای مختلف بدن را می تواند درگیر کند و ممکن است مشکلات جنسی در پی داشته باشد.

منبع: سایت دکتر وریانی

تماس