Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

post_image

یکی از درمان هایی که اخیرا برای درد پاشنه مورد استفاده قرا رمیگیرد رادیوتراپی است. رادیوتراپی همان درمانی است که در آن با استفاده از اشعه گاما با سلول های سرطانی مبارزه میشود. این نتیجه آخرین تحقیقاتی است که در مجله Journal of Radiation Oncology - Biology – Physics به چاپ رسیده است.

درد پاشنه در حدود 10-8 درصد از مردم وجود دارد. درمان مرسوم این بیماری استفاده از گرمای موضعی، سرمای موضعی، داروهای ضد التهابی و تزریق استروئید در پاشنه پا است. این درمان ها در چیزی حدود 80 درصد موارد موفقیت آمیز بوده و میتواند درد پاشنه بیمار را از بین ببرد. با این حال در تعدادی از بیماران درد پاشنه به راحتی از بین نمیرود.

درد پاشنه میتواند مزمن و یا بسیار دردناک شود و بسیاری از مردان و زنان مبتلا به این بیماری نمیتوانند مدت زیادی بایستند یا راه بروند. از سال ها قبل مشخص شده است که رادیوتراپی یک اثر ضد التهابی موثر دارد. حالا محققین در دانشگاه سارلند آلمان از این روش برای درمان درد پاشنه استفاده کرده اند.

در این تحقیق که بر روی 182 بیمار و به مدت یک سال انجام شده است برای درمان در پاشنه 29 نفر از آنها از رادیوتراپی استفاده شد. دوز کلی مورد استفاده در این تحقیق 12-6 Gy بود که در شش مرحله بصورت دو بار در هفته به بیمار داده شد. رادیوتراپی در حدود 70 درصد از ان بیماران توانست درد پاشنه را از بین ببرد.

این تحقیق نشان داد که در بیمارانی که درد پاشنه آنها به درمان های معمولی جواب نمیدهد میتوان از رادیوتراپی به عنوان یک روش درمانی موثر استفاده کرد.
منبع:ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

Share →
Call Now Buttonتماس