راه جدید برای درمان پارگی رباط صلیبی در ورزشکاران

در مفصل زانو پارگی رباط صلیبی قدامی یکی از آسیب های جدی در بین ورزشکاران است و این پارگی در بسیاری از این ورزشکاران به توسط عمل جراحی درمان میشود. محققین دانشگاه میشیگان مشخص کرده اند که میتوان بطرز محسوسی مانع از ایجاد یکی از عوارض مهم بعد از پارگی و عمل جراحی این رباط شد. این عارضه ضعف و لاغر شدن عضلات چهارسر ران است که میتواند مانعی جدی در پیشرفت ورزشی ورشکار باشد و احتمال عود آسیب بعد از شروع مجدد ورزش را بیشتر کرده و در نهایت موجب بروز آرتروز زانو میشود.

در یک مطالعه که در مجله طب ورزشی امریکا منتشر شده، مشخص شده است که هورمونی به نام میوستاتین Myostatin عامل مهمی در ممانعت از رشد عضلات است و نقش مهمی در ایجاد آسیب های عضلانی بعد از پارگی رباط صلیبی زانو دارد. این کشف میتواند راه را برای یافتن راه حل ممانعت از ضعف عضلانی بعد از پارگی رباط صلیبی و بعد از اعمال جراحی تعویض مفصل زانو باز کند. با مهار این هورمون میتوان نقش بازدارنده آن را از بین برده و این توان را به بدن داد تا بتواند قدرت عضلات خود را حفظ کند.

محققین این پژوهش میگویند که تاکنون پیشرفت های بزرگی در زمینه بهبود بازپروری بیمار بعد از پارگی های رباط صلیبی زانو بدست آمده است ولی بسیاری از بیماران بعد از این پارگی ها دچار 40-30 درصد ضعف عضلانی در عضلات اندام تحتانی میشوند و این ضعف میتواند تا حدود زیادی مانع از بازگشت ورزشکار به توانایی های قبل از آسیب و ادامه ورزش حرفه ای خود شود.

همچنین امیدهایی بوجود آمده که با شناسایی میوستاتین بتوان تا حدودی مانع از ضعف عضلانی در بیماران سرطانی و یا بیماری هایی مانند دیستروفی عضلانی شد.

منبع:تاجیکی نیوز

تماس