رایحه درمانی

رايحه درماني كه از آن با نام عطردرماني نيز ياد مي‌شود شيوه‌اي درماني در مكاتب درماني شرقي است كه به‌طور مستقل يا در كنار شيوه‌هاي درماني ديگر مانند ماساژدرماني و طب گياهي براي درمان بيماري‌هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين شيوه درمان اختلال‌ها و بيماري‌هاي جسم و روح به واسطه بوئيدن عصاره و عطري كه از گياهان دارويي به دست مي‌آيد درمان و تسكين مي‌يابند. درمانگران به شيوه‌هاي مختلفي روغن‌ها و عطرهاي گياهي را به بيماران تجويز مي‌كنند. آن‌ها متناسب با شرايط بيمار بوئيدن و استشمام رايحه يا عطري خاص يا ماساژ گرفتن با روغن يا اسانس گياهي خاص را به او توصيه مي‌كنند. به‌عنوان مثال گاهي به بيمار توصيه مي‌شود با روغن گل سرخ يا روغن بابونه يا هر گياه دارويي ديگر كه براي درمانش مناسب است، ماساژ دريافت كند. به اين ترتيب بيمار خواص دارويي عطر را از طريق پوست و به‌صورت موضعي دريافت مي‌كند و گاهي با استشمام رايحه‌اي خاص كه از عود متصاعد مي‌شود، درمان مي‌شود. شيوه درماني رايحه درماني به‌عنوان يك شيوه درماني موثر در كنار انواع ماساژ درماني‌ها، درمان‌هاي طب سنتي هند و برخي از شيوه‌هاي درماني مكتب طب سنتي چين مورد استفاده بوده و در جهان رايج است.

مشاهده فیلم

منبع: برترینها

تماس