رفع زانو درد

دردهای پاتو فمورال، مشکلاتی در ناحیه زانو هستند که در حالت های مختلف مثلا در حالت نشسته، ایستاده و غیره برای فرد ایجاد می شوند.

در بین مشکلات عضلانی، استخوانی که برای افراد بی تحرک و ورزشکاران وجود دارد، درد در ناحیه مفصل زانو از شایع ترین آنهاست. این دردها ممکن است بعد از نشستن طولانی یا به هنگام حرکت های عادی ایجاد شوند و حرکات ورزشی را محدود کنند.

تحقیقات مختلف نشان داده اند که دردهای پاتو فمورال (درد به هنگام پایین آمدن از پله ها، چمباتمه زدن و ایستادن) به کنترل نادرست عضلات مفصل ران مرتبط است.

به این ترتیب زنان در حرکت پا به سمت جلو و حرکت پا در عرض، مفصل ران شان برجسته است که در این حالت انقباض مفصل زانو بیشتر می شود. به علاوه، چرخش داخلی استخوان ران باعث تغییرات حرکتی می شود.

بسیاری از مطالعات علمی نشان داده اند که قوی کردن عضلات ران و عضلات چهار سر برای درمان درد زانو مفید است. تحقیقات اخیر سعی در این روند که مشخص کنند قوی کردن ماهیچه  دور کننده ران و چرخاننده های خارجی چه تاثیری بر این دردها دارد؟ برای پاسخ دادن به این سوال که یک گروه تحقیقاتی شامل محققان ایرانی و آمریکایی، 28 زن را که مشکل پاتلو مخورال داشتند مورد بررسی قرار دادند. سپس این افراد به دو گروه تقسیم شدند که یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش بودند و هر دوی این گروه ها برنامه خاصی را در طی چند هفته  دنبال کردند.

این مطالعات به مدت هشت هفته  طول کشید و گروه کنترل فعالیت فیزیکی خاصی انجام ندادند و روزانه 100 میلی گرم امگا سه 400 میلی گرم کلسیم دریافت کردند.

همچنین این افراد می توانستند از داروهای ضد درد و ضد تورم استفاده کنند . اعضای گروه آزمایش ، یک برنامه قوی سازی عضلات ران به مدت سه بار در هفته  و در هشت هفته  انجام دادند. هر جلسه شامل پنج دقیقه  گرم کردن بدن، 20 دقیقه  قوی سازی عضلات ران و پنج دقیقه  آرام کردن و خنک کردن بدن بود.

منبع:زیگیل.تفریحی

تماس