آیا کف پای شما صاف است. ساده ترین راه برای فهمیدن این مطلب اینست که پای خود را خیس کرده و سپس روی یک سطح صاف و خشک بایستید به طوری که اثر کف پای شما روی آن سطح باقی بماند. تفاوت آن ها در شکل زیر نشان داده شده است.

در کسانی که صافی کف پا دارند قوس طولی کف پا یا کم شده و یا کاملا از بین رفته است و در موارد شدید قسمت داخلی کف پا در حالت ایستادن، با زمین تماس پیدا می کند. همچنین در این بیماران پاشنه پا به سمت خارج منحرف می شود.

مطالعه مقاله رفع صافی کف پا (کلیک کنید)

مقالات مرتبط

  • اثرات دارویی باکلوفن و سلکوکسیباثرات دارویی باکلوفن و سلکوکسیب
  • درد عضلانی بعد از ورزشدرد عضلانی بعد از ورزش
  • عمل جراحی بینیعمل جراحی بینی
  • اثرات دارویی پردنیزولون و متوکاربامولاثرات دارویی پردنیزولون و متوکاربامول
  • ناپروکسین (Naproxen)ناپروکسین (Naproxen)
  • روش جراحی بینیروش جراحی بینی
Share →
Call Now Buttonتماس