آرتروز مچ پا : درمان

آرتروز مچ پا ، آرتروز نادری نسبت به سایر آرتروزهای مفاصل اندام تحتانی به شمار می رود و بیشتر به علت شکستگی های قدیمی مچ پا، عفونت چرکی مچ پا، هموفیلی و… اتفاق می افتد.

علائم و نشانه ها

علائم و نشانه های آن  شامل درد مچ پا و محدودیت حرکات مفصلی است با توجه به اینکه در موقع راه رفتن معمولی مچ پا زیاد حرکت نمی کند، بیمارمبتلا به آرتروز مچ پا ممکن است علی رغم آسیب های نسبتاً پیشرفته، ناراحتی چندانی نداشته باشد. تشخیص نیز بعد شرح حال و معاینه و تصاویر رادیولوژی داده می شود.

 درمان

مصرف دارو

  1. استفاده از مسکن هایی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک بسته برای درمان درد مچ پا و  آرتروز مچ پا و با توجه به نظر پزشک معالج .
  2. گرمای موضعی و آب درمانی 
  3. استفاده از کفش چکمه ایدر
  4. در صورت عدم بهبودی تزریق کورتون داخل مفصل
  5. اگر هیچ یک از اقدامات فوق مؤثر واقع نشد از اقداماتی مثل جوش دادن مفصل استفاده می شود. تعویض کامل مفصل مچ پا با مفصل مصنوعی هنوز نتایج چندان مشخصی ندارد.

تمرین های فیزیوتراپی

1. برای درمان آرتروز مچ پا درجایی بنشینید که پاهایتان به زمین نرسد. پاهایتان را بالا و پایین ببرید.

2. همان جا بنشینید، این بار پاهایتان را به گردش در آورید، مانند حرکت عقربه های ساعت و برعکس .

3.  انگشت شست پایتان را بالا و پایین ببرید.

4.  بنشینید و لبه خارجی پایتان را برروی زمین نگه دارید. لبه درونی پاهایتان را بالا ببرید (در اینجا می توانید کف پایتان را ببینید). کمر در این حالت باید ثابت باشد.

5. بنشینید و لبه داخلی پایتان را بر روی زمین بگذارید. زانوها باید ثابت باشند.

با انجام فیزیوتراپی صحیح، تقویت عضلات اطراف مفصل مبتلا صورت می گیرد. استفاده از وسایل کمکی مانند عصا در مبتلایان به آرتروز مفصل زانو و یا مفصل ران نقش مهمی در کاهش درد دارد.

 آموزش بیمار

مهمترین قسمت درمان در آرتروز مچ پا می باشد. بیمار باید روش های محافظت از مفصل مبتلا، چگونگی اصلاح شیوه ی زندگی برای کاهش صدمه به مفصل مورد نظر، ورزش های مناسب برای بیمار و نیز لزوم کاهش وزن برای کاهش فشار بر روی مفصل مبتلا در آرتروز مفصل اندام تحتانی را آموزش ببیند.

جراحی

در صورت عدم موفقیت درمان های غیر جراحی از درمان های جراحی شامل تعویض مفصل، خشک کردن مفصل، برداشتن بخشی از استخوان شرکت کننده در مفصل و… در صورت لزوم برای درمان آرتروز مچ پا استفاده می شود.

اینها یکسری اصول کلی درمان آرتروز مچ پا در مفاصل مختلف بودند که به طور مختصر شرح داده شدند. درمان اختصاصی هر یک نیز به طور مختصر در قسمت مربوطه بیان شده است.

اصول کلی درمان

آرتروز مچ پا کاملاً متغیر بوده و از هر فردی به فرد دیگر متغیر است. بیمار می تواند دوره های تشدید و تخفیف بیماری را تجربه نماید و یا حتی در بعضی مواقع احساس بهبودی کامل کند. بنابراین درمان هر فرد باید متناسب با نیازهای او صورت گیرد. درمان آرتروز مچ پا دارای 2 نوع طبی و جراحی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

درمــان آرتــروز مچ پا

 آسیب های مچ پا

  کشیدگی، پیچ خوردگی یا رگ به رگ شدن مفصل

منبع:برگرفته از کتاب دردهای مفصلی

تماس