Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

23054_398.jpg41

مفهوم اصلي كاشت مو كاملا آسان و قابل فهم است . موهايي كه در نواحي كناره هاي سر و قسمت تحتاني پشت سر رشد ميكنند در اغلب افراد دائمي و بدون ريزش هستند. موهاي اين نواحي حتي در درجات پيشرفته طاسي مردانه نيز باقي ميمانند.علت اين امر حساس نبودن پياز مو هاي اين قسمت نسبت به هورمون DHT است كه اين هورمون يكي از مشتقات هورمون های جنسي مردانه يعني تستسترون مي باشد . در بعضی روش های كاشت مو اين پيازهای مو برداشت شده و به قسمت های كم پشت يا فاقد مو در سر انتقال يافته و در اين نواحي پيوند زده مي شود.در اين جابجايی خصوصيات پيازهای مو نيز همراه با انها انتقال می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی و بدون ريزش باقي مي مانند بدون در نظر گرفتن اينكه در چه قسمت های كاشته شده اند. به اين پديده ((غالب بودن دهنده)) مي گويند يعني خصوصيات موهای ناحيه دهنده مو نسبت به خصوصيات نواحي گيرنده غالب هستند. اين پديده اساس كاشت مو را تشكيل مي دهد.

چگونگی کاشت

این پیوند بصورت یک عمل سرپایی و بدون بیهوشی همراه با بی حسی موضعی بوده و شخص متقاضی کاشت مو در حین عمل هیچگونه دردی حاصل از موهای که روی سرش کاشته می شود را حس نمی کند. پس از اتمام یک جلسه کاشت مو ( که حدود 3-5 ساعت طول می کشد ) به مدت یک روز پانسمان مناسبی روی سر گذاشته شده . بیمار فردای آن روز جهت تعویض پانسمان و ویزیت جراح و شستشوی سرمراجعه می کند. در روز دوم بعد از عمل می تواند به حمام برود. اما دلمه هایی در محل کاشت ایجاد شده که نباید دستکاری شود و این دلمه ها تا روز پانزدهم از بین می روند. موهای کاشته شده به مدت 2 هفته رشد می کنند که این اتفاق نشان دهنده گرفتن پیوندهاست. اما درصد زیادی از موها از هفته سوم شروع به ریزش  کرده ولی ریشه موها زنده می ماند و موهای جدید از ماه دوم به بعد ظاهر می شوند که در ابتدا این موها نازک و کرکی شکل بوده و به مرور ضخیم می شوند. در اغلب افراد همراه با ریزش موهای کاشته شده تعدادی از موهای قبلی بیمار در اطراف محل کاشت نیز وارد فاز استراحت شده و ریزش پیدا می کنند و محل کاشت برای مدتی (شاید تا حدود 4 ماه) کم پشت تر از سابق دیده می شود، این حالت شوک نامیده شده و موقتی است و با بیرون آمدن موها از حالت استراحت و رشد موهای کاشته شده تراکم مورد انتظار ایجاد می شود. موهای کاشته شده در 6 ماه اول نازک، کرکی و کم تراکم ظاهر می شوند و از ماه ششم به بعد موها پر پشت تر شده و تا 12 ماه کامل می شوند. ودراین دوره تفاوت چهره قبل و بعد از کاشت موبسیار قابل توجه است. کاشت مو هیچگونه عارضه ای نداشته و با توجه به مراقبت های بسیار ساده ای که طی همان 2 هفته اول نیاز به رعایت بوده، مورد دیگری ندارد و شخص از موهای طبیعی ویکدستی برخوردار خواهد شد.

روش FIT

اين روش كه به نام روش كاشت مو FIT معروف است مطمئن ترين و زيباترين راه درمان قطعي طاسي و كم مويي مي باشد. آمار بيشترين مراجعين ترميم مو و دستيابي به بالاترين تراكم كاشت مو در يك نوبت از مهمترين امتيازات اين تيم مي باشد. تيم تخصصي كاشت مو براين باورند كه كاشت و پيوند مو يك فرآيند ساده پزشكي نيست بلكه تلفيقي ازعلم پزشكي، هنر و تجربه مي باشد كه نتيجه نهايي آن چهره اي زيبا و مناسب براي فرد است.در كاشت مو طبيعي به روش FIT تيغ جراحي به كار برده نمي شود، واحدهاي فوليكولي موهاي بغل و پشت سر (و در برخي موارد موهاي بدن) با ابزار ظريف و اختصاصي اين كلينيك كاشت مو در شرايط كاملا استريل بصورت تك تك برداشته شده و با ابزار بسيار ظريف ديگري در قسمت طاس يا كم پشت سر، ابرو يا ريش پيوند مي شود. چون موهاي كاشته شده از نواحي برداشته مي شوند كه فاقد گيرنده براي هورمونهاي مردانه مي باشند لذا اين مو ها تا پايان عمر باقي مانده و نخواهند ريخت.

مزاياي كاشت مو به روش FIT

-  محل برداشت جهت پيوند مو در پشت سر غير قابل رويت

-  پوست محل كاشت مو كاملا طبيعي و بدون فرورفتگي و برجستگي

-  ظاهر موهاي كاشته شده كاملا طبيعي

-  كسب بالاترين تراكم ممكن كاشت مو در يك جلسه

-  فراهم نمودن درصد رشد مو 90% تا 100% موهاي كاشته شده

-  ايجاد طبيعي ترين خط رويش مو در جلو سر نسبت به ساير روش هاي كاشت مو مشابه

- امكان تكرار جلسات كاشت مو به فواصل 6 ماهه حتي تا چهار بار جهت تكميل پوشش ناحيه طاس يا پر پشت تر كردن ناحيه

-  امكان استفاده از موهاي بدن (سينه و كتف) جهت پيوند مو به سر در صورت نياز

- عدم نياز به دوران نقاهت پس از پيوند مو به دليل سر پايي بودن

- عدم نياز به مراجعه جهت ويزيت پس از جلسه كاشت مو

عوارض

1 - درد منطقه دهنده يا گيرنده مو

که اغلب خفيف و زودگذر بوده و با مصرف قرص مسکن (طبق تجويز پزشک) سريعاً برطرف مي گردد. با متدهای جديد کاشت مو سردردهای شديد (که قبلاً ديده مي شد) به هيچ عنوان رخ نمي دهند.

2 - خارش

شايع است و به دليل خوب نشستن سر و يا روند ترميم زخ مهای پوست رخ می دهد. خارانيدن محل برداشت اهميتی ندارد ولی در مورد محل کاشت ممکن است موجب آسيب به گرافت های کاشته شده گردد و لذا اين کار در دو هفته اول ممنوع است. شستشوی مرتب، مرطوب کردن محل کاشت مو با سرم نمکی خنک، لوسيون بتامتازون و قرص آنتی هيستامين مفيد می باشند.

3 -  کَبَره(کِراست) در محل کاشت

معمولاً در چند روز اول رخ مي دهد و به دليل ترشح سرم منعقد شده و خون از دور گرافت ها است. کراست ها مشکلی برای موهای پيوند زده شده به وجود نياورده و خودشان به تدريج می افتند. تميزکردن و خوب شستن (البته با احتياط)در منطقه کاشت مو برای جلوگيری از بروز کراست بسيار مهم است. کراست ها را نبايستی کند زيرا باعث کنده شدن فوليکول پيوند زده شده مي شود.

4- پوسته ريزی سر

گاهی اوقات رخ داده و عمدتاً به دليل خوب نشستن سر ناشی از احتياط بيش از حد فرد است که می ترسد موهای کاشته شده کنده شوند. گاهی هم به دليل وجود الکل درمحلول ماينوکسيديل است. درهر صورت پوست هريزي اهميتی نداشته و خود به خود بهبود می يابد.

5-  جابه جا شدن و يا بيرون آمدن گرافت ها

اين وضعيت به صورت خفيف شايع بوده و اهميتی ندارد. علت آن خارانيدن موضع، ضربه (مثل ضربه خوردن به سر در حين سوار و پياده شدن از اتومبيل)،کشيدن گرافت ها توسط بيمار، برس و شانه زدن شديد موهای خشک، زياد خم شدن در حالت ايستاده، زورزدن، مالش شديد در حين شستشو و فشار زياد آب دوش رخ مي دهد.

6-  جوش چرکی

تعداد کمی جوش چرکی هميشه ايجاد شده و اهميت خاصی ندارند. زمان ايجاد اين ضايعات از چند هفته تا 4-2 ماه بعد از عمل است. برای جلوگيری از بروز جوش منطقه کاشت مو بايد خوب، تميز و مرتب با شامپو شسته شود. استفاده از کمپرس گرم و مرطوب، آنتی بيوتيک موضعی و در صورت عدم جواب دهی آنتی بيوتيک خوراکی و گاهی بازکردن و تخليه جوش ها از اقدامات درمانی برای جو شها هستند.

مراقبت های بعد از کاشت

بعد از انجام عمل کاشت یکسری اعمال به منظور حفاظت از منطقه دریافت کننده گرافت‎های پیوند مو باید انجام شود. باید منطقه ‎ای که کاشت مو در آن صورت گرفته است را از در معرض نور خورشید قرار گرفتن دور کرد و دو روز بعد از جراحی برای شستشوی محل مذکور باید از شامپو استفاده کرد. بعضی از جراحان به بیماران خود پیشنهاد میکنند روز بعد از جراحی از شامپو استفاده کنند. استفاده از شامپو بسیار مهم است چون باعث جلوگیری از دلمه بستن زخم در اطراف محور مو می شود. این دلمه‎های پوستی به محور مو میچسبند و خطر ریزش فولیکول‎های موی تازه کاشته شده در طول 6 تا 10 روز بعد از عمل افزایش پیدا می‎کند. در طول 10 روز اول، تقریبا تمامی موهای کاشته شده، به واسطه تغییرمحلی که داشته اند آسیب پذیرمی‎شوند و ریزش خواهند داشت. چنین امری کاملا طبیعی است. بعد از 2 تا 3 ماه موهای جدیدی از فولیکولهای جابجا شده شروع به شکل گیری می‎کنند. موی بیماران به حالت عادی شروع به رشد می‎کند و در طول 6 تا 9 ماه بعدی به ضخیم شدن ادامه می‎دهد. هرگونه ریزش موی بعدی به صورت محتمل از مناطقی که تحت عمل کاشت مو قرار نگرفته اند، صورت می‎گیرد.

از سری مطالب پزشکی عمومی و غیر تخصصی سایت (اطلاعات  عمومی و غیر تخصصی پزشکی برای افزایش دانش سلامت  و اطلاعات عمومی پزشکی بازدیدکنندگان)

 

Call Now Buttonتماس