رگ به رگ شدن مفصل زانو

رگ به رگ شدن عضله و پارگی تاندون از متداول ترین آسیب هایی است که همواره یک ورزشکار را تهدید می کند. مجموعه سئوال و جواب های زیر می تواند اطلاعات مفیدی را در این زمینه برای شما در برداشته باشد.

رگ به رگ شدن

جراحاتی که در ناحیه رباط (بافت هایی که دو استخوان را در ناحیه مفاصل کنار یکدیگر نگهداری می کند) رخ می دهد و معمولآ منجر به کشش یا پارگی رباط می شود، رگ به رگ شدن نامیده می شود.

رگ به رگ شدن MCL

صدمه به MCL پیچ خوردگی (رگ به رگ شدن رباط میانی) و یا MCL صدمه به رباط داخل زانو است. این است که اغلب با چرخاندن و یا ضربه به خارج از زانو ایجاد می شود

علائم رگ به رگ شدن MCL

حساسیت خفیف در داخل مفصل زانو بیش از رباط است. معمولا تورم است. هنگامی که زانو 30 درجه خم شده و یک نیروی ظاهری اعمال شده به ساق پا به استرس رباط میانی، درد احساس است اما هیچ سستی مشترک وجود دارد (نگاه کنید به ارزیابی آسیب رباط میانی وثیقه ).

حساسیت قابل توجهی در داخل زانو رباط داخلی. برخی از تورم رباط دیده می شود. هنگامی که زانو به عنوان درجه 1 علایم استرس، درد است و خفیف تا متوسط سستی در مفصل وجود دارد، هر چند که یک نقطه پایان مشخص (زانو خم وری را نمی توان به طور کامل) وجود دارد.

این پارگی کامل رباط است. درد می تواند متفاوت باشد و گاهی اوقات بد است که به عنوان یک پیچ خوردگی درجه 2 MCL نیست. هنگام تاکید بر زانو همانطور که در بالا وجود دارد توضیح داده شده معنی دار بود سستی مشترک است. ورزشکار ممکن است از داشتن یک زانو بسیار لرزان و ناپایدار شکایت کنید.

اهداف بسیاری برای استفاده از زانو بند وجود دارد و این اهداف بسته به مدل و طرح زانوبند به طور گسترده‌ای متفاوت است. به‌طورکلی زانوبندها برای راحتی، پشتیبانی، محافظت و پیشگیری از آسیب‌دیدگی زانو استفاده می‌شوند. طراحی زانوبند به عملکرد آن بستگی دارد. برخی زانوبندها به سادگی یک آستین طراحی شده‌اند تا روی زانو را بپوشانند و در حین فعالیت آن را گرم نگه دارند. برخی دیگر از زانوبندها طوری طراحی شده‌اند که اجازه دهند کشکک زانو (کاسه زانو) به نرمی روی انتهای استخوان ران سُر بخورد. دیگر زانوبندها توسط بیمارانی مورداستفاده قرار می‌گیرد که ممکن است در زانوی خود یک رباط ناقص و ناکارآمد داشته باشند؛ برای این بیماران زانوبند یک تکیه‌گاهی برای محافظت زانو در فعالیت‌هایی که ممکن است بدون زانوبند غیرممکن باشد، فراهم می‌کند.

صدمات متداول زانو
رگ به رگ شدن رباط:هنگامی که یک رباط در زانو رگ به رگ می‌شود، ممکن است در زانو ناپایداری و بی‌ثباتی رخ دهد. میزان ناپایداری تابع میزان رگ به رگ شدن و اینکه کدام رباط رگ به رگ شده است، می‌باشد. یک زانوی ناپایدار و بی‌ثبات اغلب با انجام حرکات خاص، درد شدیدی به خود می‌گیرد و در هنگام سکون و بی‌حرکتی درد مبهمی دارد. یک زانوی ناپایدار در هنگام راه رفتن، محدود کردن دامنه حرکت و متورم شدن، ضعف نشان می‌دهد.

منبع:سایت دانشجویان,تبیان

تماس