ساخت کفش طبي هوشمند در کشور

محقق اصفهانی کفش طبی هوشمند طراحی و تولیدکرد
این کفش به طور هوشمند دما و رطوبت درون کفش را تنظیم می کند و دارای تهویه هواست،همچنین قادر به تولید برقی است که می توان با آن گوشی تلفن همراه را شارژ کرد.سازنده این کفش توانایی یافتن موانع بالاتر از سطح مسیر و علامت دادن به صاحب کفش را از دیگر مزایای این کفش هوشمند دانست ،این کفش برای بیماران دارای دیسک و ضایعات مفصلی مفیداست.

این کفش دارای صفحه نمایشگری است که میزان دما و رطوبت درون کفش را نشان می دهد.

وی مدت تولید کفش هوشمند طبی را 7 ماه و هزینه ساخت نمونه اولیه آن را 6 میلیون ریال اعلام شد،این کفش مشابه خارجی ندارد.

کفش طبی هوشمندبه شماره 76307 آبان ماه دراداره کل مالکیت صنعتی ثبت شده است.

تماس