سیاتیک و علائم آن

 علائم سیاتیک

از بارزترين علايم دردهاي عصب سياتيک مي توان به احساس درد شديد و بي وقفه در ناحيه پشت ران ها اشاره کرد که اين درد تا قوزک پا و تا کف پا تير مي کشد و فرد را از پا مي اندازد.

علت درد سیاتیک

گفته مي شود که دردهاي عصب سياتيک در نتيجه وارد شدن فشار بر عصب سياتيک بروز مي کند و دليل اصلي وارد شدن اين فشار را نيز در چهار عامل اصلي دانسته اند که در ادامه به اين چهار عامل اشاره خواهيم کرد.

کوتاه شدن عضلات در سیاتیک

در برخي موارد فشار وارد شده بر عصب سياتيک و درد کشنده اي که از اين فشار حاصل مي شود در نتيجه کوتاه شدن و يا سفت شدن و منقبض شدن عضلات piriformis رخ مي نمايد.

دليل کوتاهي عضلات در سیاتیک

خود اين امر يعني کوتاه شدن طول عضلات piriformis نيز در نتيجه تنبلي و در نتيجه به کار گرفته نشدن اين عضلات که معمولا در زندگي عادي با فشار چنداني درگير نمي شود حادث مي شود.

کم شدن فاصله بين مهره

در برخي موارد نيز به دليل کم شدن فاصله بين مهره ها فشار بر روي رشته هاي عصبي وارد مي شود و همين فشار نيز به درد شديد در ناحيه کمر و پشت ران ها مي انجامد.

نکته

اين حالت در ميان وزنه براداران و در ميان کساني با تمرين با وزنه سر و کار دارند و حرکاتي همانند اسکوات و ديگر حرکات تمريني سنگين که فشار عمودي شديد بر مهره ها وارد مي کنند را به صورت منظم در برنامه دارند شايع تر از ديگر افراد بوده است.

توصيه

از اين رو گفته مي شود که پس از تمرينات سنگين همانند پرس هاي سنگين سرشانه و اسکوات پا و ددليفت و حرکاتي همانند يک ضرب و دو ضرب وزنه برداري که در تمامي اين حرکت تمريني فشار شديدي بر روي مهره هاي کمري اعمال شده و زمينه براي کم شدن فاصله بين مهره ها فراهم تر مي شود حرکات کششي که آويزان شدن از ميله بارفيکس را مي توان سر سلسله اين کشش ها دانست بايد اجرا شود و در صورتي که به اين توصيه ساده توجه نداشته باشيد ممکن است پس از چند سال به اين دردها دچار شويد و از تمرين و از زندگي ساقط شويد.

جابجا شدن مهره ها در سیاتیک

در برخي موارد نيز در اثر وارد شدن ضربه هاي ناگهاني که معمولا در جريان اجراي انفجاري حرکات تمريني و در جريان پرتاب هاي يک ضرب و دو ضرب و همچنين در جريان تصادفات رانندگي نيز رخ مي دهد مهره ها کمري جابجا مي شوند و همين جابجايي نيز موجب وارد شدن فشار شديد بر اعصاب شده و همين فشار نيز دردهاي شديد را سبب مي گردد.

بيرون زدگي ديسک در سیاتیک

در برخي موارد نيز ديسک هايي که بين مهره ها قرار دارند به دليل فشار و ضرباتي که ممکن است به صورت عمودي و حتي افقي به ستون فقرات وارد شده باشد از موقعيت خود خارج شده و فرد به اصطلاح دچار بيرون زدگي و هرني ديسک مي شود و همين مسئله نيز فشار شديدي بر اعصاب اين ناحيه وارد مي کند و نتيجه اين امر نيز به صورت درد شديد در ناحيه کمر و پشت ران ها بروز مي کند.

 

دلايل بيرون زدگي ديسک در سیاتیک

 

اين بيرون زدگي علاوه بر فشارهاي ناگهاني و علاوه بر تصادفات ممکن است در نتيجه فشارهاي خفيف ممتد و ادامه دارد که در طول ساليان دراز بر اين عضلات وارد مي شود نيز رخ داده باشد که اين حالت در مورد کساني که کارهاي بدني سنگين و سخت داشته و يا تمرينات مداوم ولي نه چندان محتاطانه و نه چندان سنجيده دارند بروز مي کند.

منبع:دکتر شجاعی

تماس