Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

شکستگی انتهای بالایی استخوان نازک نی یا فیبولا Fibula معمولا همراه با شکستگی های ساق یا مچ پا است. بندرت ممکن است این شکستگی بصورت ایزوله و بدون آسیب های ذکر شده بوجود آید. در این موارد علت شکستگی کشیده شدن شدید و ناگهانی استخوان به توسط تاندون یا لیگامان هایی است که به آن متصل میشوند.

 

           1223
     شکستگی بدون جابجایی انتهای بالایی استخوان نازک نی

 

به قسمت بالایی استخوان نازک نی که نزدیک مفصل زانو است تاندون عضله دوسر ران و لیگامان جانبی خارجی یا کلترال خارجی Lateral collateral ligament میچسبند. کشش ناگهانی تاندون عضله دوسر ران یا لیگامان کلترال خارجی زانو میتواند موجب کنده شدن انتهای بالایی استخوان نازک نی شود.
 

 

علائم شکستگی

بدنبال شکستگی، درد و تورم در ناحیه خارج و زیر مفصل زانو درست در محل انتهای بالایی استخوان بوجود میاید. فشار به محل شدت درد را افزایش میدهد. پس از چند روز در محل خونمردگی بوجود میاید.

 

 

درمان شکستگی

در صورتی که شکستگی همراه با کنده شدن استخوان به علت کشش تاندون عضله دوسر یا به علت کشش لیگامان جانبی خارجی زانو باشد این بافت ها باید به توسط عمل جراحی ترمیم شوند.

مقالات مرتبط

  • شکستگی خار های استخوان درشت نی ( تیبیا)شکستگی خار های استخوان درشت نی ( تیبیا)
  • درد ساق پا (سندروم کمپارتمان) و علائم آندرد ساق پا (سندروم کمپارتمان) و علائم آن
  • شکستگی توبرکل تیبیا یا برجستگی استخوان درشت نیشکستگی توبرکل تیبیا یا برجستگی استخوان درشت نی
  • درمان درد ساق پا (سندروم کمپارتمان)درمان درد ساق پا (سندروم کمپارتمان)
  •  قفل شدن زانو :درمان و پیشگیری قفل شدن زانو :درمان و پیشگیری
  • شکستگی صفحه رشد انتهای بالایی استخوان تیبیا (درشت نی)شکستگی صفحه رشد انتهای بالایی استخوان تیبیا (درشت نی)

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس