شکستگی انگشتان دست و درمان آن

شکستگی انگشتان دست شایع است. علت ایجاد شکستگی انگشتان دست ضربات وارده به آن در حین فعالیت های روزانه و یا ورزشی است. متاسفانه درمان شکستگی انگشتان دست در بسیاری اوقات مورد غفلت قرار گرفته و پس از مدتی اصلاح مشکلات بوجود آمده مشکل میشود. پس بهتر آن است که شکستگی انگشتان دست زود تشخیص داده شده و درمان شوند.

درمان شکستگی انگشتان دست

 انتخاب نوع درمان شکستگی انگشتان دست به توسط پزشک ارتوپد (دکتر وریانی) با در نظر گرفتن محل شکستگی انگشتان دست، شکل شکستگی انگشتان دست، شدت شکستگی انگشتان دست، جابجا بودن یا نبودن آن و متغیرهای دیگر است.

بسیاری از شکستگی انگشتان دست بدون جابجایی هستند. تنها درمان شکستگی انگشتان دست بستن انگشت شکسته شده به انگشت مجاور با یک چسب است. این بستن باید طوری باشد که مفاصل انگشتان بتوانند به راحتی خم و صاف شوند. همچنین چسب بکار رفته باید حساسیت پوستی ایجاد نکند و نیاید خیلی محکم بسته شود.

اگر شکستگی انگشتان دستهمراه با جابجایی باشد پزشک معالج آنرا جااندازی کرده و در صورت پایدار بودن شکستگی انگشتان دست، ممکن است دست را مدتی در آتل گچی قرار دهد. جوش خوردن شکستگی انگشتان دست معمولاً به سه هفته وقت نیاز دارد و معمولاً دست به همین مدت در آتل باقی میماند. ممکن است در مدت این سه هفته پزشک ارتوپد (بهترین متخصص ارتوپدی دکتر وریانی) از دست شما عکسبرداری کند تا مطمئن شود شکستگی انگشتان دست شما جابجا نشده است.

گاهی اوقات بعد از جااندازی بسته شکستگی انگشتان دست پایدار نیست (یعنی به محض اینکه پزشک انگشت بیمار را رها میکند قطعات شکسته شده مجددا جابجا میشوند). در این موارد پزشک معالج پس از جااندازی بسته، پین هایی را از راه پوست به درون استخوان های شکسته شده وارد کرده و آنها را به یکدیگر متصل میکند.

گاهی اوقات مثلاً در مورد بعضی از شکستگی انگشتان دست با جابجایی زیاد یا شکستگی های باز یا همراه با مشکلات عصبی یا عروقی ممکن است نیاز به انجام عمل جراحی باشد. در این صورت جراح ارتوپد (دکتر وریانی) جراحی را در اطاق عمل و معمولاً با بیحسی محلی انجام میدهد. بعد از جااندازی شکستگی انگشتان دست ، محل شکستگی انگشتان دست به توسط وسایل فلزی مثل سیم یا پین یا پیچ یا پلاک فیکس و ثابت میشود. بعد از جراحی هم معمولاً دست تا مدتی در آتل گچی میماند.

همانطور که گفته شد گاهی اوقات بند انتهایی انگشت ممکن است بدنبال اصابت جسم سخت مانند ضربه چکش یا گیر کردن انگشت لای در، خرد شود. در این موارد معمولا پوست انگشت زخمی میشود و یا ممکن است زیر ناخن خونریزی کرده و کبود شود و یا حتی ممکن است ناخن از بستر خود کنده شود. این شکستگی انگشتان دست نیازی به بستن ندارند و خودبخود جوش میخورند. درمان در این موارد باید بیشتر معطوف به وضعیت آسیب پوست و بستر ناخن باشد.

درمان شکستگی انگشتان دست چه بدون جراحی و چه با عمل جراحی انجام شود بعد از چند هفته که دست از آتل گچی خارج میشود انگشتان دست بخصوص انگشت شکسته شده خوب خم و راست نمیشود. بیمار حتماً باید تا مدت چند هفته حرکات بخصوصی را که پزشک معالج یا فیزیوتراپ به او آموزش میدهد به درستی انجام دهد تا حرکات انگشت، دوباره به وضع طبیعی برگردد.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

شکستگی انگشت شست دست

                               علت شکستگی انگشتان دست و علائم آن

                                                                                علل و علائم درد انگشتان دست

منبع:ایران ارتوپد

تماس