شکستگی تنه استخوان بازو (کاپیتولوم) و درمان آن

شکستگی تنه استخوان بازو (کاپیتولوم)

شکستگی تنه استخوان بازو (کاپیتولوم)  تقریبا به شکل استوانه ای است. این استخوان همانطور که در قسمت بازو به شکل یک کره گرد درآمده و سر استخوان بازو را میسازد در قسمت پایین پهن شده و سه ساختمان به هم چسبیده را میسازد. ساختمان خارجی تقریبا یه شکل یک کره بوده و به آن کندیل لترال یا لقمه خارجی میگویند.

ساختمان داخلی به شکل یک مثلث بوده و به آن اپی کندیل داخلی میگویند و ساختمان بین آندو به شکل یک قرقره است و به آن تروکلئا Trochlea میگویند. قسمت جلویی کندیل خارجی یک ساختمان به شکل نیمکره قرار دارد که تماما با غضروف مفصلی پوشیده شده و با سر استخوان رادیوس مفصل میشود. این ساختمان را شکستگی تنه استخوان بازو (کاپیتولوم) Capitellum میگویند . این شکستگی بیشتر در بالغین و بدنبال زمین خوردن در حالتیکه فرد دست خود را حائل قرار داده تا زمین نخورد ایجاد میشود.

علائم و نشانه ها

مهمترین علائم و نشانه های این شکستگی  “درد بخصوص در سطح خارجی و جلوی آرنج ” است. این درد با فشار به قسمت خارجی آرنج بیشتر میشود و حرکات ارنج در این بیماران دردناک میشود. در رادیوگرافی ساده میتوان شکستگی تنه استخوان بازو (کاپیتولوم) را بصورت یک قطعه با حاشیه گرد در جلوی مفصل آرنج مشاهده کرد.

درمان

شکستگی تنه استخوان بازو (کاپیتولوم) در واقع یک شکستگی داخل مفصلی است و مانند هر شکستگی دیگر داخل مفصلی نیاز است تا قطعه شکسته شده بسیار دقیق جااندازی شود وگرنه احتمال بد جوش خوردن و بدنبال آن ایجاد آرتروز در مفصل زیاد میشود.

اگر این شکستگی کاملا بدون جابجایی باشد درمان آن بیحرکت کردن آرنج با استفاده از یک آتل بلند دست است. در صورت درمان شکستگی تنه استخوان بازو (کاپیتولوم) با آتل، پزشک معالج تا سه هفته، هفته ای یک بار از آرنج بیمار رادیوگرافی به عمل میاورد تا اگر در این مدت کوچکترین جابجایی در قطعه شکسته شده ایجاد شود، جابجایی از نظر دور نماند. بعد از سه هفته احتمال جابجایی کم شده و دیگر نیازی به تکرار رادیوگرافی نیست.

در صورتیکه شکستگی  همراه با جابجایی باشد باید به توسط عمل جراحی باز جااندازی شده و با پیچ به تنه اصلی استخوان فیکس شود. دقت در جااندازی شکستگی تنه استخوان بازو (کاپیتولوم)  بسیار مهم است و هرگونه ناهماهنگی در سطح مفصلی میتواند در آینده به ایجاد استئوآرتریت مفصل آرنج منجر شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

تشخیص و علائم شکستگی تنه استخوان بازو

 جراحی شکستگی پایین استخوان بازو و عوارض آن

  تشخیص و درمان شکستگی گردن استخوان بازو

منبع:ایران ارتوپد 1 . 2

تماس