Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

آناتومی

توبرکل تیبیا Tibial tubercle یا برجستگی استخوان درشت نی برجستگی استخوانی است که در جلو بالاترین قسمت استخوان درشت نی قرار دارد و درست زیر زانو لمس میشود. این برجستگی استخوانی و استخوان کشکک به توسط تاندونی به نام تاندون کشکک به یکدیگر متصل میشوند. استخوان کشکک هم در بالا به عضله چهارسر ران متصل میشود. در واقع انقباض عضله چهارسر ران موجب کشیده شده کشکک به بالا میشود که آنهم به نوبه خود با توسط تاندون کشککی نیرو را به برجستگی استخوان درشت نی منتقل میکند. پس در نهایت انقباض عضله چهارسر موجب اعمال اثر نیرو به این برجستگی شده و موجب میشود تا استخوان درشت نی در امتداد ران قرا بگیرد یا به زبان دیگر زانو راست شود.

 

 

علت شکستگی برجستگی استخوان درشت نی

 

       1221 1
         شکستگی توبرکل استخوان درشت نی

 

وقتی عضله چهارسر ران با شدت زیاد منقبض میشود ولی نمیتواند زانو را راست کند موجب میشود برجستگی استخوان درشت نی از بقیه استخوان درشت نی کنده شود. به این نوع شکستگی ها که در آنها بر اثر کشش یک تاندون استخوان محل اتصال تاندون از استخوان اصلی کنده میشود شکستگی اوالژن Avulsion fracture میگویند.

 

 

علائم شکستگی توبرکل تیبیا

درد بر روی توبرکل تیبیا و تورم در محل شکستگی وجود دارد. حرکت دادن زانو دردناک بوده و بیمار نمیتواند زانویش را راست کند. تشخیص نهایی به توسط رادیوگرافی سادهاست.

 

 

درمان شکستگی برجستگی استخوان درشت نی

 

          1221 2
تثبیت شکستگی برجستگی استخوان درشت نی با پیچ

 

اگر قطعه شکسته شده جابجایی زیادی نداشته باشد درمان به توسط بیحرکت کردن زانو است. کل اندام تحتانی بیمار به توسط یک گچ بلند در حالتی که زانو راست است به مدت 6-4 هفته گچ گیری میشود. در مواردی که جابجایی قطعه شکسته شده زیاد باشد درمان به توسط عمل جراحی است. در حین جراحی شکستگیجااندازی شده و به توسط پیچ به سر جای خود فیکس میشود.

مقالات مرتبط

  • شکستگی استخوان های ساق (درشت نی و نازک نی)شکستگی استخوان های ساق (درشت نی و نازک نی)
  • درد ساق پا (سندروم کمپارتمان) و علائم آندرد ساق پا (سندروم کمپارتمان) و علائم آن
  • درمان درد ساق پا (سندروم کمپارتمان)درمان درد ساق پا (سندروم کمپارتمان)
  •  قفل شدن زانو :درمان و پیشگیری قفل شدن زانو :درمان و پیشگیری
  • شکستگی خار های استخوان درشت نی ( تیبیا)شکستگی خار های استخوان درشت نی ( تیبیا)
  • شکستگی انتهای بالایی استخوان فیبولا ( نازک نی)شکستگی انتهای بالایی استخوان فیبولا ( نازک نی)

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس