Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

استخوان درشت نی یا تیبیا سه صفحه رشد دارد. یکی در قسمت پایین درست بالای مفصل مچ پا، دیگری در قسمت بالای استخوان و موازی و کمی پایینتر از سطح مفصلی زانو و سومی در محل اتصال برجستگی یا توبرکل استخوان تیبیا با تنه اصلی استخوان قرار دارد.

 

علت شکستگی

به علت راست و مستقیم شدن ناگهانی و بیش از حد ساق در ناحیه زانو، صفحه رشد انتهای بالایی استخوان درشت نی که موازی سطح مفصلی است شکسته میشود. در این شکستگی اپی فیز از متافیز جدا میشود.

 

 

علائم بالینی صفحه رشد انتهای بالایی استخوان درشت نی

بدنبال شکستگی زانو متورم و دردناک میشود. بیمار قادر به ایستادن نیست و هر گونه حرکت زانو با درد شدیدی همراه است. در شکستگی های با جابجایی زیاد ممکن است زانو تغییر شکل بدهد. به علت نزدیک بودن عروق و اعصاب به محل شکستگی، احتمال آسیب به این بافت ها وجود دارد و پزشک معالج با دقت وضعیت سلامتی عروق و اعصاب را در این بیماران بررسی میکند. تشخیص قطعی این شکستگی با کمک رادیوگرافیساده است.

 

 

درمان شکستگی

در صورت جابجایی، شکستگی جااندازی میشود. این کار در اطاق عمل و با استفاده از بیهوشی عمومی است. معمولا با خم کردن زانو و یا با کشش همراه با مانورهای جانبی شکستگی جااندازی میشود. بعد از جااندازی شکستگی، بیحرکتی معمولا با استفاده از یک گچ بلند اندام تحتانی است که به مدت یک ماه باقی میماند.

مقالات مرتبط


Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس