شکستگی لگن و درمان آن

شکستگی لگن

شکستگى لگن خاصره ممکن است بر اثر نيروى مستقيم يا بر اثر نيروى نامستقيم که به‌عنوان مثال بر اثر تصادف با اتومبيل پيش مى‌آيد، رخ دهد. به‌عنوان مثال برخورد زانو با سپر يک اتومبيل مى‌تواند نيروى زيادى به سر استخوان ران از طريق مفصل ران وارد نمائيد. شکستگى ممکن است در يک يا دو طرف لگن خاصره اتفاق بى‌افتد و احتمالاً با جراحت مثانه و مجراى ادرار همراه باشد.

عوارض و نشانه‌ها

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.

۲. درد و حساسيت در ناحيهٔ باسن و کشالهٔ ران که بر اثر حرکت بيشتر مى‌شود.

۳. اگرچه پاها سالم به نظر مى‌رسند اما مصدوم نمى‌تواند روى پا راه برود يا حتى بايستد.

۴. اگر مثانه يا مجراهاى ادرار آسيب‌ديده باشند مصدوم ميل شديدى به دفع ادرار دارد و اگر ادرار کند ممکن است ادرار آغشته به خون باشد.

۵. عوارض و نشانه‌هاى شوک.

درمان

۱. مصدوم را به پشت خوابانیده به‌طورى که پاهاى آن کشيده باشد يا اگر براى مصدوم راحت‌تر است  باید کمى پاى او را خم کرده و يک پتوى تا شده زير پاهاى وى قرار داد.

۲. اگر مصدوم ميل به دفع ادرار داشت نباید اجازه ی این کار به او داده شودزيرا که ادرار ممکن است به بافت‌ها راه پيدا کند.

۳. اگر رسيدن آمبولانس قريب‌الوقوع است باید  يک پتو روى مصدوم کشيد و منتظر آمدن آمبولانس شد.

۴. اگر آمدن آمبولانس با تاخیر همراه بود يا راه بيمارستان طولانى است ( بيش از ۳۰ دقيقه ) و يا جاده ناهموار است باید به آرامی دو باند پهن دور لگن خاصره بست  (ابتدا باند پائينى و سپس باند بالائى)  به‌طورى که نيمى از باند دوم روى نيمى از باند اول را بپوشاند و آن را در پهلوى قسمت سالم گره زد. اگر دو طرف لگن خاصره شکسته شده باشد مى‌توان گره را وسط کمر زد.

۵.  باید به مقدار کافى بالشتک نرم بين زانوها و قوزک‌هاى پا  ی مصدوم قرار داد.

۶.  باید به شکل هشت لاتين دور قوزک و پا ی مصدوم را باندپيچى نمود و يک باند هم دور زانوها بست و آن را در طرف سالم گره زد.

7 مصدوم باید به‌صورتى که وضعيت درمانى آن حفظ شود با برانکارد به بيمارستان فرستاده شود.

تماس