ضد دردها؛ مفید یا مضر؟

این مواد حسگرهای رشته های عصبی مربوط به درد را تحریك و با تحریك این رشته ها درد احساس می شود.ناخوشایند بودن حس درد باعث می شود كه فرد مجبور شود، شرایط را

تغییر دهد.

مثال واضح دیگر در مورد درد، دندان است. وقتی دندان ها خراب می شود، درد احساس می شود. ایجاد درد باعث می شود فرد درصدد ترمیم یا كشیدن دندان برآید.

حال اگر حس درد وجود نداشته باشد التهاب و تخریب پیشروی می كند و ممكن است استخوان های فك دچار عفونت شود و عفونت استخوان فك فرد را كاملا از پا درآورد.

آسپرین سردسته داروهای ضددرد است كه توانسته است بر زمان غلبه كند. غلبه بر زمان اصطلاحی است كه فقط برای تعداد اندكی دارو كه توانسته است طی دهه های متمادی در بازار دارو دوام آورد و نسل های جدید دارو نتوانسته است آنها را كنار بزند، به كار می رود و آسپرین یكی از مهم ترین این داروهاست.

آسپرین و هم خانواده های جدیدترش شامل بروفن، دیكلوفناك، مفنامیك اسید، ناپروكسن و ایندومتاسین مانع از تولید پروستاگلاندین ها می شود و به این ترتیب از ایجاد شرایطی كه حس درد را برانگیزد، پیشگیری می كند. برای این كار قدرت آسپرین بیشتر از هم خانواده هایش است و ضددرد قوی تری است.

پروستاگلاندین علاوه بر ایجاد حس كارهای دیگری نیز انجام می دهد. مثلا مقاومت مخاط معده بر ضد اسید معده و پیشگیری از زخم شدن معده یكی از خواص پروستاگلاندین است و به همین دلیل آسپرین و هم خانواده هایش اگر بی رویه مصرف شود، بخصوص در افرادی كه بیماری های كلیوی یا كبدی دارند یا پیر هستند، می تواند موجب زخم معده و خونریزی شود.

یكی از دیگر خاصیت های پروستاگلاندین ها شركت در پروسه انعقاد خون است. به این ترتیب آسپرین و هم خانواده هایش می تواند مانع انعقاد خون شود. از عوارض دیگر این داروها این است كه در كسانی كه كلیه هایشان در مرز نارسایی است، می تواند باعث حمله نارسایی كلیه شود.

نكته مهمی كه باید به خاطر داشت این است كه بروز عوارض را باید با اثر درمانی كه برای داروها در نظر می گیریم، مقایسه كنیم.

به عبارت دیگر اگر درد چندان شدید نیست و قابل تحمل است، بهتر است دارو مصرف نشود، ولی وقتی درد زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد باید عوارض را پذیرفت و دارو را استفاده كرد. البته گاهی می توان از تمهیداتی برای جلوگیری از عوارض استفاده كرد. مثلا می توان از ضد اسیدها برای جلوگیری از عارضه زخم معده بهره گرفت.

منبع:جام جم

تماس