علائم و درمان در رفتگی کشکک زانو

کاسه زانو استخوان مثلثی شکل است که سطح قدامی مفصل زانو را پوشش می دهد و از آن محافظت شده است. این است که در تاندون عضلات ران (چهار سر رانی) که متصل به قسمت بالای کشکک و کپسول لیفی بافت همبند است که در اطراف مفصل زانو تعبیه شده است.

سایر عضلات ران متصل به پایگاه کشکک (واستوس intermedialis)، از جنبه های بیرونی (واستوس lateralis)، و از جنبه درونی (واستوس medialis). رباط پاتلا، ادامه تاندون عضله ران و کپسول فیبری، متصل کشکک به استخوان بزرگ ساق پا (ساق پا). به عنوان حرکت مفصل زانو، تاندون عضله ران به طور معمول در یک شیار در بالای استخوان ساق پا (شیار استخوان ران استخوان ران) اسلاید.

علائم در رفتگی استخوان کشکک زانو

تعدادی از علائم دررفتگی زانو در ادامه آورده شده است. در این بیماران وقتی به زانو نگاه میکنیم استخوان کشکک را در جای اصلی خود در جلوی زانو نمیبینیم. جابجایی کشکک زانو در این بیماران به سمت بیرون رخ داده است. ممکن است زانو متورم شده و در آن خون جمع شده باشد. کناره داخلی زانو حساس بوده و لمس آن ممکن است دردناک باشد. صدا دادن زانو نیز ممکن است تفاق بیافتد بیمار نمیتواند زانوی خود را حرکت دهد و در برابر هر گونه اقدام پزشک برای حرکت دادن زانو هم مقاومت میکند.

تشخیص دررفتگی کشکک زانو

ابتدا، پزشک علت وعلائم دررفتگی کشکک زانو را به طور دقیق از بیمار می‌پرسد. او حتی از بیمار می‌خواهد که در مورد هرگونه آسیب‌دیدگی زانو که در گذشته به آن دچار شده است نیز برای درمان دررفتگی کشکک زانو کاملاً توضیح دهد. سپس، از بیمار معاینه فیزیکی به عمل می‌آید که شامل معاینه زانو در حال خم و راست کردن پا می‌شود؛ این کار جهت مشاهده مسیر حرکت کشکک زانو روی شیار، و بررسی امکان اصلاح راستای کشکک و حتی تثبیت آن انجام می‌شود. از آنجا که همیشه در رفتگی کشکک زانو با سایر عارضه‌ها یا آسیب‌های زانو مرتبط است، اغلب پزشک توصیه می‌کند که عکس رادیولوژی، ام‌آر‌آی و سیتی‌اسکن گرفته شود، تا علاوه بر کمک به تشخیص دقیق تر و سپس درمان نیمه دررفتگی زانو و  دررفتگی کشکک زانو، از عدم وجود هرگونه عوارض دیگری اطمینان حاصل شود.

درمان در رفتگی کشکک زانو

برای جااندازی  دررفتگی کشکک زانو پزشک معالج به قسمت خارجی کشکک فشار آورده و آنرا به سمت داخل هل میدهد. جااندازی برای درمان دررفتگی زانو معمولا نیازی به بیهوشی یا بیحسی ندارد. پس از جااندازی درد بیمار از بین رفته و وی میتواند زانو را خم و راست کند.
بعد از جااندازی نیمه دررفتگی کشکک زانو ، زانو به توسط گچ بلند اندام تحتانی بمدت یک ماه بیحرکت میشود. در این مدت بیمار باید مرتبا انقباضات ایزومتریک عضله چهارسر را انجام دهد تا این عضله دچار ضعف نشود. پس از خروج گچ انجام نرمش ها برای بدست آوردن دررفتگی زانو دامنه حرکتی زانو و تقویت عضلات انجام میشود.

 

منبع:دکتر ریحانی
تماس