علائم و درمان شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا)

ساعد دو استخوان دارد. این دو استخوان را رادیوس ( زند اعلی یا بالایی) و اولنا ( زند اسفل یا پایینی) مینامند. اگر سر پا بایستیم و دستهای خود را در کنار تنه خود آویزان کنیم بطوریکه کف دست ها به طرف جلو باشد. استخوانی از ساعد که به تنه نزدیک تر است را شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) مینامند و به استخوانی که از تنه دورتر است استخوان رادیوس میگویند.

وقتی بدنبال تنه استخوان ساعد (اولنا) شکسته شده و سر استخوان رادیوس که در حالت طبیعی با کندیل خارجی استخوان بازو مفصل میشود دچار دررفتگی میشود به آسیب ایجاد شده شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) – در رفتگی مونتاجیا Monteggia fracture-dislocation میگویند.

مکانیسم این آسیب، ضربه غیر مستقیمی است که به کف دست فرد در حال زمین خوردن وارد شده و نیروی وارده به ساعد موجب شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) و در رفتگی میشود. زمین خوردن معمولا در حالتی است که فرد ساعد خود را در حالت پروناسیون Pronation قرار داده است.

گاهی اوقات بدنبال اصابت مستقیم جسم سخت به ساعد هم ممکن است این آسیب ایجاد شود. شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) معمولا در قسمت های بالایی آن ایجاد میشود.

علائم شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا)

بعد از آسیب شکل ساعد قدری تغییر میکند. ساعد و مفصل آرنج متورم میشوند. درد بر روی سر استخوان رادیوس و محل شکسته شدن استخوان اولنا وجود دارد که با حرکت ساعد بخصوص حرکات چرخشی ساعد شدت میابد. در رادیوگرافی که از ناحیه آرنج و ساعد به عمل میاید دررفتگی و شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) دیده میشود. سر استخوان رادیوس معمولا به سمت جلوی کندیل خارجی بازو در میرود.

درمان شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا)

در بچه ها درمان شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) بصورت جااندازی بسته دررفتگی سر رادیوس و شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) است. جااندازی دررفتگی سر استخوان رادیوس با چرخاندن ساعد به خارج و فشار مستقیم به سر استخوان رادیوش میسر میشود.

بعد از جااندازی، کل اندام فوقانی فرد در گچ بلندی که از کف دست تا بالای بازو ادامه میابد گذاشته شده و پس از حدود شش هفته که شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) جوش خورد گچ خارج میشود. پس ار آن بیمار برای بازیابی دامنه حرکتی آرنج و مچ دست باید بمدت چند هفته تا چند ماه حرکات نرمشی خاصی را تحت نظر پزشک معالج یا فیزیوتراپ انجام دهد.

در بالغین درمان شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) کمی متفاوت است. ابتدا دررفتگی سر استخوان رادیوس بصورت بسته جااندازی شده و سپس شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) با استفاده از جراحی باز جااندازی شده و با پیچ و پلاک فیکس میشود. در صورتیکه جااندازی بسته سر رادیوس موفقیت آمیز نباشد آنهم نیاز به جااندازی باز دارد.

گاهی اوقات در معاینه اولیه دررفتگی سر استخوان رادیوس تشخیص داده نشده و فقط شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا) درمان میشود. در این موارد پس از جوش خوردن استخوان اولنا و شروع حرکات آرنج مشاهده میشود که آرنج خوب حرکت نمیکند.

رادیوگرافی از آرنج در این زمان دررفتگی سر رادیوس را نشان میدهد. متاسفانه درمان دررفتگی در این زمان بسیار مشکل بوده و مستلزم جراحی بازسازی مفصل و استئوتومی استخوان اولنا است.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

علائم و علل شکستگی استخوان ساعد

                                            علت،علائم و درمان دررفتگی مفصل آرنج

                                                                                             علائم و علت بیماری آرنج گلف بازان

تماس