علائم و علل زانوی ضربدری

زانوی ضربدری

یکی از تغییر شکل های زانو است که در آن، زانوها به یکدیگر نزدیک می شوند و قوزک های داخلی از همدیگر فاصله می گیرند.به همین علت است که این تغییر شکل را به نام زانو ضربدری گفته اند. در این تغییر شکل ، زانوها به خط وسط نزدیک می شوند. فرد مبتلا به تدریج روی لبۀ داخلی پا فشار بشتری وارد می کند و چنانچه کفش این افراد مورد بررسی قرار گیرد، ساییدگی بیشتر در بخش داخلی کفه کفش است.

علائم زانوی ضربدری

– دور شدن قوزک داخلی از یکدیگر
– کوتاهی تاندون آشیل
– سائیده شدن زانو ها به یکدیگر به هنگام راه رفتن
– خستگی زود رس به هنگام راه رفتن و دویدن
– درد پشت ساق و جلوی ران
– سائیدگی بیش از حد کناره داخلی کفش
– راه رفتن با پاهای چرخیده به خارج و گاه به طور عکس با پنجه های چرخیده به داخل

علل زانوی ضربدری

– چاقی یا وزن زیاد کودک
– زود راه رفتن کودک
– بیماری نرمی استخوان (راشیتیسم)
– شکستگی در سطوح مفصلی و یا شکستگی در قسمت بالا و پایین مفصل
– رشد بیش از حد کندیل داخلی نسبت به کندیل خارجی( کندیل نام برجستگی انتهایی بعضی استخوان های بلند است)
– زمینه ارثی
– کاهش زاویه بین سر و گردن استخوان ران با تنه آن
– کوتاهی نوار خاصره ای _ درشت نی
– کوتاهی عضله دو سر رانی
– پارگی رباط جانبی داخلی زانو و کوتاهی رباط جانبی خارجی
– ضعف عضلات نیم غشائی و و نیم وتری

 

تماس