دررفتگی شانه : علائم و پیشگیری

فهرست مطالب

گرچه احتمال بروز دررفتگی شانه در جوان ها و افراد مسن تر به یک اندازه است ولی این دررفتگی در افراد مسن تر در بسیاری اوقات به درستی تشخیص داده نمیشود و همین امر میتواند موجب باقی ماندن یک شانه دردناک برای سال های متمادی شود.

علائم

امروزه افراد مسن فعالیت های بدنی بیشتری نسبت به دهه های قبل دارند و بررسی دقیق تر آسیب های وارده به شانه در این گروه سنی میتواند تا حد زیادی از مغفول ماندن آن ها جلوگیری کند. باقی ماندن درد شانه، عدم توانایی در بالا آوردن شانه و ضعف اندام فوقانی می تواند نشانه و علائم  دررفتگی شانه تشخیص داده نشده باشد. آسیب های روتاتور کاف در شانه افراد مسن زیاد دیده میشوند و در صورت عدم تشخیص و یا درمان مناسب میتواند موجب دردر مزمن شانه شود.

پیشگیری

پیشگیری از بروز آسیب های شانه در افراد مسن بیشتر از تشخیص درست آن اهمیت دارد. یک فرد مسن  برای درمان دررفتگی  شانه  باید با انجام مرتب  ورزش و نرمش های کششی شانه قابلیت انعطاف این مفصل را در حد متعادلی نگهدارد. داشتن یک دامنه حرکتی خوب در مفصل شانه میتواند تا حدود زیادی از آسیب های وارد به آن پیشگیری کند.
منبع:دانشنامه سلامت.کلوپ
تماس