علائم و پیشگیری از پارگی مینیسک زانو

مینیسک قطعه ای از یک غضروف است که در زانو قرار دارد (غضروف یک بافت محکم نرم است) مینیسک از یک طرف به سر استخوان درشت نی ساق پا و از طرف دیگر به قسمت پایین استخوان ران جایی که زانو قرار دارد متصل می شود و در واقع این 2 استخوان را از این طریق به هم مرتبط می کند. بر روی هر زانو 2 مینیسک قرار دارد که در قسمت داخلی و خارجی زانو واقع شده است. نقش مینیسک کاستن تکان های وارده به زانو در زمان انجام فعالیت هایی که باعث واردآوردن فشار به زانو می شود، می باشد.

 پیشگیری از پارگی مینیسک زانو

1-     عضلات ران و پشت ران خود را قوی کنید.

2-     قبل و بعد از ورزش پاهای خود را به آرامی بکشید.

3-     از کفش مناسب برای انجام فعالیت های مختلف مثل ورزش کردن استفاده کنید.

4-     از وسایل استاندارد جهت اسکی کردن استفاده کنید.

علائم پارگی مینیسک زانو

1-     درد در مفصل زانو

2-     تورم زانو و وجود مایع در فضای مفصلی زانو

3-     قفل شدن زانوی آسیب دیده

4-     شنیدن صدای کلیک در زمان آسیب به زانو

5-     عدم توانایی در خم و راست کردن زانو به طور کامل

منبع:دکتر من.علم و ورزش

تماس