علل تنگی کانال نخاع و درمان آن

تنگی کانال نخاع در حقیقت اصطلاحی است که برای بیان باریک شدن بخش تحتانی مسیر عبور نخاع (کانال نخاع) در ستون فقرات به کار می رود.

علل تنگی کانال نخاع

–       پیر شدن ستون فقرات بر اثر افزایش سن

–        رسوب کلسیم بر روی تاندون ها و لیگمان های مختلف: رسوب کلسیم باعث ضخیم و سفت شدن تاندون ها و لیگمان ها می شود.

–       تشکیل اوستئوفیت (زایده استخوانی با بیرون‌زدگی رویشی استخوان)

–       رشد استخوان‌گونه لبه های مهره ها و مفاصل بین مهره ای

–       فتق دیسک های بین مهره ای

–       لغزش مهره ها روی یکدیگر

–       تروما، مثلا بر اثر ضربه های مکرر و متوالی یا تصادفات

–       عفونت‎ها

–       بیماری استئوآرتریت

–       ناهنجاری‌های مادرزادی

–       اختلال در وضعیت مفاصل بین مهره‌ای پشتی

درمان تنگی کانال نخاع

به خاطر داشته باشید که برطرف شدن درد، هدف اصلی درمان در این بیماران نیست. در فیزیولوژی بدن، درد یک مکانیسم هشدار دهنده مهم است و به معنی وجود یک مشکل زمینه ای می باشد.

به همین دلیل برطرف کردن درد، بدون حل مشکل اصلی می تواند در درازمدت فاجعه آمیز باشد، چرا که موجب پیشرفت بدون سروصدای بیماری زمینه ای خواهد شد.

اغلب مبتلایان به تنگی های نسبی کانال نخاعی، خصوصا در صورتی که زود تشخیص داده شوند، بوسیله روش های غیرجراحی قابل درمان هستند. اما در موادی که این تنگی بدتر و شدیدتر شود، نیاز به جراحی بیشتر خواهد بود.

منبع:دکتر عمادی

تماس