post_image

پیش از درمان درد لگن، باید علت درد لگن مشخص شود. متخصصین بر اساس شرح حال، معاینه دقیق و در صورت لزوم آزمایشها و بررسی های رادیولوژی مثل عکس ساده، ام آر ای و اسکن استخوان علل درد لگن را تشخیص می دهند. دراینجا علل درد لگن بیان می شود:

علل درد لگن

درد لگن ممکن است بعلل آرتریت(التهاب مفصل)،آسیب ها، یا بیمار یهای دیگر ایجاد شود.

آسیب های لگن نیز می تواند باعث درد در ناحیه لگن شود. همچنین درد لگن می تواند به دلیل بیماریهای دستگاه ادراری یا تناسلی باشد.

جهت مشاهده ادامه مطلب، اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت دکتر وریانی

مقالات مرتبط

  • درمان خار پاشنه پا و تشخیص آندرمان خار پاشنه پا و تشخیص آن
  • درمان بدون جراحی خار پاشنه پادرمان بدون جراحی خار پاشنه پا
  • درد لگندرد لگن
  • علت درد لگنعلت درد لگن
  • خار پاشنه : درمانخار پاشنه : درمان
  • ورزشهای مناسب درد پاشنه پاورزشهای مناسب درد پاشنه پا
Share →
Call Now Buttonتماس