علل درد لگن

پیش از درمان درد لگن، باید علت درد لگن مشخص شود. متخصصین بر اساس شرح حال، معاینه دقیق و در صورت لزوم آزمایشها و بررسی های رادیولوژی مثل عکس ساده، ام آر ای و اسکن استخوان علل درد لگن را تشخیص می دهند. دراینجا علل درد لگن بیان می شود:

علل درد لگن

درد لگن ممکن است بعلل آرتریت(التهاب مفصل)،آسیب ها، یا بیمار یهای دیگر ایجاد شود.

آسیب های لگن نیز می تواند باعث درد در ناحیه لگن شود. همچنین درد لگن می تواند به دلیل بیماریهای دستگاه ادراری یا تناسلی باشد.

منبع: سایت دکتر وریانی

تماس