مفصل مصنوعی ران

عمل جراحی تعویض مفصل ران در غالب بیماران درد و محدودیت حرکتی ناشی از خرابی مفصل را از بین برده و زندگی بیمار را راحت تر می کند. با این حال مانند هر عمل جراحی دیگر در درصد کمی از بیماران ممکن است بعد از جراحی تعویض مفصل ران مشکلاتی بروز کند.

بسیاری از این مشکلات با روش های بدون جراحی قابل کنترل و درمان هستند ولی پاره ای از آن ها نیازمند انجام مجدد عمل جراحی هستند.

در بعضی از این اعمال جراحی تعویض مفصل ران تمام یا قسمتی از مفصل مصنوعی ران از بدن بیمار خارج شده و با جزء جدیدی جایگزین میشود. به این نوع از اعمال جراحی رویژن Revision می گویند.

جراحی رویژن عموما از جراحی تعویض مفصل ران اولیه پیچیده تر بوده و انجام آن نیازمند دانش و تبحر خاص است. مفاصل مصنوعی که در اعمال جراحی رویژن بکار میروند هم معمولا از مفاصل معمولی پیچیده تر، بزرگتر و گرانتر هستند.

اعمال جراحی رویژن حتی وقتی در دست های یک جراح متبحر انجام میشوند عوارض احتمالی بیشتری نسبت به یک عمل جراحی تعویض مفصل ران اولیه خواهند داشت. احتمال دررفتگی مفصل مصنوعی، عفونت محل جراحی، لق شدن مفصل مصنوعی و بسیاری مشکلات دیگر در این جراحی ها حدود 3-2 برابر اعمال اولیه است.

بعد از انجام این اعمال جراحی ممکن است دوران بازپروری طولانی تر بوده و بیمار نیاز به مراقبت های بیشتری داشته باشد. همچنین ممکن است بیمار تا مدت بیشتری برای راه رفتن نیاز به استفاده از واکر یا عصای زیر بغل داشته باشد.

در شرایط زیر بیمار ممکن است نیاز به انجام عمل جراحی رویژن یا تعویض مفصل مصنوعی ران داشته باشد

  • عفونت محل جراحی و تعویض مفصل مصنوعی ران : وقتی عفونت محل تعویض مفصل عمقی بوده و مدت بیش از چند هفته از آن گذشته باشد معمولا نیاز است تا تمامی اجزاء مفصل اولی خارج شده و پس از چند ماه بیمار مجدد جراحی رویژن شود
  • دررفتگی مفصل مصنوعی  : وقتی به عللی مفصل مصنوعی چند بار در میرود معمولا نیاز است تا همه یا قسمت هایی از مفصل مصنوعی مجددا تعویض شود
  • لق شدن مفصل : در این وضعیت باید اجزاء لق شده خارج و با قسمت های جدید جایگزین شوند
  • شکستگی استخوان در اطراف مفصل مصنوعی : وقتی همراه با شکستگی قسمتی از مفصل مصنوعی لق هم شده باشد باید آن قسمت تعویض شود
  • استئولیز یا خوردگی استخوان: در بعضی موارد این خوردگی ها نیاز به خروج قسمتی از مفصل مصنوعی اولیه و جایگزینی آن دارند.
  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

ساختمان پروتز لگن

                        کار گذاری مفصل مصنوعی لگن

                                                    عمر مفصل مصنوعی لگن

منبع:ایران ارتوپد

تماس