علل و تشخیص زانوی ضربدری

پای ضربدری یا ژنو والگوم به تغییر شکل زانو ها اطلاق می شود به صورتی که وقتی بیمار ایستاده است زانوها بهم چسبیده باشد ولی قوزک پا از هم دور باشد. این مشکل در خانم ها شایعتر است.

علل پای ضربدری

  •     عدم هماهنگی در صفحه رشد(در کودکان)
  •     بیماری‌های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می‌شوند(مثلاً بیماری راشیتیسم)
  •     به دنبال ضربات وارده(به ویژه به صفحه رشد)
  •     آرتروز (استئوآرتریت)
  •     پارگی رباطهای زانو
  •     آرتریت روماتویید
  •     شکستگی‌های انتهایی استخوان ران که بد جوش خورده‌اند.
  •     شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی(به علت بد جوش خوردن)

تشخیص پای ضربدری

برای تشخیص این عارضه فرد باید به پشت بخوابد و دو پایش را کنار هم قرار دهد. در این حالت زانو ها به هم می چسبند و قوزک های داخلی از یکدیگر دور می شوند. اندازه گیری فاصله ی قوزک ها درجه تغییر شکل را مشخص می کنند.

درجه ۱: فاصله میان دو قوزک داخلی از ۲٫۵ سانتیمتر کمتر است.

درجه ۲: فاصله میان دو قوزک داخلی بین ۲٫۵ تا ۵ سانتیمتر است.

درجه ۳: فاصله میان دو قوزک داخلی بین ۵ تا ۷٫۵ سانتیمتر است.

درجه ۴: فاصله میان دو قوزک داخلی بیشتر از ۷٫۵ سانتیمتر است.

منبع:تکناز.ویکی پدیا.فیزیوتراپی

تماس