علل و تشخیص پارگی رباط صلیبی زانو

آسیب و پارگی های رباط صلیبی خلفی معمولاً در وضعیتی که زانو کاملاً باز و مچ پا در وضعیت خم شدگی به بالا ( دورسی فلکسیون ) قراردارد رخ می دهد. یک اعمال نیرو به قسمت جلو و داخل قسمت فوقانی ساق هنگامی که زانو باز است ( مثلاً اصابت ضربه به ساق در هنگام تکل زدن در فوتبال ) با اعمال نیرویی به سمت عقب و خارج سبب جابجایی درشت نی نسبت به ران در جهت رو به عقب می گردد و می تواند به پارگی رباط صلیبی خلفی و نیز پارگی کپسول مفصل زانو در سمت عقب و خارج شود.

علل پارگی رباط صلیبی زانو

  • صدمات ورزشی در فوتبال
  • صدمات ورزشی در دومیدانی
  • حوادث وسایل موتوری
  • سقوط برروی زانو خم شده

بهترین روش تشخیص پارگی رباط صلیبی زانو

اصلی ترین راه تشخیص این آسیب معاینه دقیق توسط متخصص زانو درد که در زمینه تخصص طب فیزیکی و توانبخشی تحصیل کرده است؛  میباشد که در جهت تایید آن میتواند از MRI و یا حتی در مواردی از آرتروسکوپی تشخیصی استفاده نماید، باید توجه داشت که نباید فقط بر اساس پاسخ MRI و بدون معاینه اقدام به درمان نمود.

منبع: آسیب های ورزشی.سیمرغ

تماس