Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

post_image

زانوی ضربدری در حقیقت انحراف به خارج مفصل زانو به علل مختلف می باشد که شایع­ترین علت آن وراثتی است، این اختلال سبب آسیب به زانو در بزرگسالی و در نهایت به علت تغییر در توزیع وزن بدن سبب ایجاد مشکل در سایر مفاصل می شود.

حرکات کششی زانوی ضربدری

 الف- کشش عضله دو سر رانی

- برای این منظور فرد رو به شکم می خوابد حال مچ پای او را به داخل چرخانیده و زانو را باز می کنیم تا عضله دوسر رانی کشیده شود.

- فرد به پشت می خوابد و مچ پای او را به داخل می چرخانید. سپس زانو را صاف می کنیم و پا را بالا می آوریم تا عضله دوسر رانی کشیده شود.

ب- کشش نوار خاصره ای – درشت نی

- فرد به پهلو می خوابد. پایی که نوار خاصره ای درشت نئی آن کوتاه شده است؛ بالا قرار می گیرد. حال، پای بالایی را در حالی که زانو صاف است، به سمت عقب می بریم و به سمت پایین فشار می دهیم.

- فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد . پایی که نوار خاصرهای درشت نئی آن کوتاه شده است، اندکی عقب تر قرار می دهد. حال، لگن را به سمت همان پا جابه جا می کند تا نوار خاصره ای درشت نئی کشیده شود.

علل ایجاد زانوی ضربدری

عدم هماهنگی در صفحه رشد(در کودکان)
بیماری‌های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می‌شوند(مثلاً بیماری راشیتیسم)
به دنبال ضربات وارده(به ویژه به صفحه رشد)
آرتروز (استئوآرتریت)
پارگی رباط های زانو
آرتریت روماتویید

شکستگی‌های انتهایی استخوان ران که بد جوش خورده‌اند.
شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی(به علت بد جوش خوردن)

منبع:وبلاگ دکتر فروغ

مقالات مرتبط

  • جراحی استئوتومی زانوجراحی استئوتومی زانو
  • تشخیص،درمان و عوامل زانوی پرانتزیتشخیص،درمان و عوامل زانوی پرانتزی
  •  آرتروز و عوارض آن آرتروز و عوارض آن
  • جراحی آرتروز زانوجراحی آرتروز زانو
  • درمان های زانوی پرانتزیدرمان های زانوی پرانتزی
  • علل و درمان زانوی ضربدریعلل و درمان زانوی ضربدری
Share →
Call Now Buttonتماس