علل و علائم دررفتگی کشکک زانو

استخوان کشکک در جلوی زانو قرار دارد. در پشت این استخوان پایین ترین قسمت استخوان ران آن را حمایت میکند. پس کشکک با استخوان ران مفصل میشود. سطح پشتی کشکک پوشیده از غضروف است. سطج جلویی قسمت پایینی استخوان ران هم پوشیده از غضروف بوده و ایندو با هم تماس داشته و مفصلی را به نام مفصل پاتلوفمورال Patellofemoral میسازند.

 سطح جلویی قسمت پایینی استخوان ران به شکل یک شیار پهن است که استخوان کشکک میتواند در آن به راحتی به طرف بالا و پایین حرکت کند. تا وقتی کشکک در این شیار است کارکرد مناسبی داشته و شما میتوانید به راحتی راه رفته، بدوید، بنشینید، بایستید و زانویتان را حرکت دهید.

علل دررفتگی کشکک زانو

وقتی عضله چهارسر که به کشکک متصل است منقبض میشود کشکک را در شیاری که بستر آن است و در آن قرار گرفته به بالا میکشد. با بالا آمدن کشکک زانو هم به حالت مستقیم قرار میگیرد. بعضی از عوامل مهم دررفتگی کشکک زانو که میتوانند شرایطی را ایجاد کنند که کشکک در حین حرکت در شیار خود به راحتی به طرفین هم حرکت کرده و احتمالا دچار دررفتگی کشکک زانو  شود.

  • در بعضی افراد این شیار از عمق کافی برخوردار نیست و کشکک ممکن است به راحتی به چپ یا راست بلغزد و از جای خود خارج شود.
  • کم بودن ارتفاع کندیل خارجی استخوان ران
  • والگوس زانو یا ژنو واروم یا زانوی پرانتزی – به این معنی که ساق نسبت به ران از خط محوری وسط بدن دور شده باشد.
  • بلند بودن تاندون کشکک و بالا قرار گرفتن استخوان کشکک در شیار زیر خود
  • چرخش غیر طبیعی استخوان درشت نی به طرف خارج
  • اتصال غیر طبیعی تاندون کشکک به توبرکل تیبیا
  • کوچک بودن استخوان کشکک
  • عدم تعادل در عضلات چهارسر ران
  • شلی رباط ها

علائم دررفتگی کشکک زانو

دررفتگی کشکک زانو در دختران بیشتر از پسران دیده میشود. در این بیماری کشکک به راحتی به یک طرف جابجا میشود. در حین راه رفتن زانو میگیرد. جلوی زانو دردناک است و این درد با فعالیت بیشتر میشود. نشستن دردناک است. زانو خشکی دارد. زانو در حین حرکت صدا میدهد و گاهی متورم میشود. در رادیوگرافی ممکن است بالا بودن کشکک و یا کم بودن ارتفاع کندیل خارجی ران دیده شود.

تشخیص دررفتگی کشکک زانو

 با معاینه و استفاده از رادیوگرافی ساده و سی تی اسکن دررفتگی کشکک زانو تشخیص است. در حین معاینه وقتی پزشک میخواهد با انگشت کشکک را به سمت خارج هل بدهد بیمار از دررفتگی کشکک زانو میترسد و مانع این معاینه میشود. به این معاینه تست وحشت Apprehension test میگویند.

برای آشنایی با درمان در رفتگی کشکک زانو  بر روی لینک کلیک کنید

منبع:ایران ارتوپد

تماس