Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

آناتومی کشکک

 

استخوان کشکک در جلو زانو قرار گرفته است و در پشت آن، قسمت مفصلی انتهای پایینی استخوان ران با آن مفصل میشود. مهمترین عضله ایکه موجب حرکت زانو میشود عضله چهار سر ران Quadriceps است. با انقباض این عضله است که زانو در حالت مستقیم قرار گرفته و انسان توانایی ایستادن پیدا میکند. 
عضلات توسط تاندون یا رباط ها به استخوان ها متصل میشوند و موجب اعمال اثر در محل مفصل و حرکت آن میشوند. عضله چهارسر ران نیز به توسط تاندون خود به قسمت بالایی استخوان درشت نی یا تیبیا Tibia متصل میشود ولی در مسیر این تاندون استخوان کشکک قرار گرفته است. قسمتی از تاندون را که در بالای کشکک قرار گرفته را تاندون چهارسر و قسمتی را که در پایین آن است را تاندون کشکک مینامند.

 

       89

 

سطح پشت کشکک و سطح جلوی انتهای پایینی استخوان ران پوشیده از غضروف است و کشکک در این محل که به شکل یک شیار است میتواند به آسانی به سمت بالا و پایین بلغزد. کشکک در واقع مانند یک سپر و محافظ در جلوی زانو است و ضرباتی که از جلو به زانو وارد میشود را جذب میکند. اگر این ضربات شدید باشند میتوانند موجب شکستگی کشکک شوند. این شکستگی ها حدود یک درصد کل شکستگی های بدن بوده و در مردان دو برابر زنان دیده میشود.  این شکستگی بیشتر در سنین بیست تا پنجاه سال دیده میشود.

 

شکستگی های کشکک ممکن است بصورت یک خط شکستگی بدون جابجایی تا شکستگی هایی بصورت خرد شدگی های چند تکه باشد.

 

علت شکستگی کشکک :

 شکستگی کشکک معمولا به علت ضربه مستقیم مثل زمین خوردن روی زانوی خم شده اتفاق میفتد. در این حالات شکستگی معمولا چند تکه بوده ولی قطعات شکسته شده جابجایی زیادی ندارند.
گاهی اوقات انقباض ناگهانی عضله چهارسر ران ممکن است آنقدر شدید باشد که موجب شکسته شدن کشکک شود. در این حالات استخوان کشکک دو تکه میشود و قطعات شکسته شده با یکدیگر فاصله میگیرند.

 

 

 

علائم شکستگی کشکک :

 علائم عمده شامل درد و تورم شدید در جلوی زانو است. خونمردگی، ناتوانی در راست نگه داشتن زانو و ناتوانی در راه رفتن نیز از دیگر علائم است. اگر شکستگی بر اثر ضربه مستقیم به کشکک مثل زمین خوردن ایجاد شده باشد معمولا خراشیدگی پوستی در جلوی زانو دیده میشود. بدنبال شکستگی معمولا در داخل مفصل زانو خون جمع میشود که قابل لمس است. اگر کشکک به دو تکه جدا از هم تبدیل شده باشد میتوان شکاف بین دو تکه شکسته شده را از روی زانو لمس کرد.

 

      89 2
                               تصویر رادیوگرافی شکستگی استخوان کشکک

 

تشخیص :

رادیو گرافی ساده مهمترین وسیله برای تشخیص این شکستگی است. بندرت در بعضی افراد ممکن است استخوان کشکک دو تکه ای باشد که نباید با شکستگی اشتباه شود. در اکثر این افراد اگر از زانوی مقابل هم رادیوگرافی به عمل آید این کشکک دو تکه ای دیده میشود.

مقالات مرتبط

  • شکستگی استخوان های ساق (درشت نی و نازک نی)شکستگی استخوان های ساق (درشت نی و نازک نی)
  • ساختمان مفصل زانوساختمان مفصل زانو
  • انواع مشکلات زانو انواع مشکلات زانو
  • علل و علائم شکستگی های انتهای بالایی ساق ( استخوان درشت نی)علل و علائم شکستگی های انتهای بالایی ساق ( استخوان درشت نی)
  • .تعویض مجدد مفصل مصنوعی زانو به چه علت انجام میشود.تعویض مجدد مفصل مصنوعی زانو به چه علت انجام میشود
  • بیماری بلانت از علل زانوی پرانتزی در بچه ها استبیماری بلانت از علل زانوی پرانتزی در بچه ها است

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس