علل و عوارض تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاعی در حقیقت اصطلاحیست که برای بیان باریک شدن بخش تحتانی مسیر عبور نخاع (کانال نخاعی) در ستون فقرات بکار میرود. این تنگی میتواند نسبی و یا کامل باشد. گرچه مواردی از تنگی کانال نخاعی از بدو تولد وجود دارند، اما اغلب مبتلایان در سنین بالای پنجاه سال هستند و بر اثر تغییرات دژنراتیو و پیر شدن ستون فقرات به این بیماری مبتلا شده اند.

علل تنگی کانال نخاع

–       پیر شدن ستون فقرات بر اثر افزایش سن

–        رسوب کلسیم بر روی تاندون ها و لیگمان های مختلف: رسوب کلسیم باعث ضخیم و سفت شدن تاندون ها و لیگمان ها می شود.

–       تشکیل اوستئوفیت (زایده استخوانی با بیرون‌زدگی رویشی استخوان)

–       رشد استخوان‌گونه لبه های مهره ها و مفاصل بین مهره ای

–       فتق دیسک های بین مهره ای

–       لغزش مهره ها روی یکدیگر

–       تروما، مثلا بر اثر ضربه های مکرر و متوالی یا تصادفات

–       عفونت‎ها

–       بیماری استئوآرتریت

–       ناهنجاری‌های مادرزادی

عوارض ناشی از تنگی کانال نخاع

 • اختلال در دفع ادرار و مدفوع معمولا بصورت بی اختیار
 • اختلال در راه رفتن
 • فلج اندام تحتانی
 • افزایش درد هنگام راه رفتن
 • درد ناحیه کمر و اندام تحتانی که معمولا شدت درد به هنگام صاف کردن تنه افزایش می یابد.
 • کاهش درد هنگام خم کردن تنه به طرف جلو: در این وضعیت فشار از روی ریشه‌های اعصاب نخاعی برداشته می‌شود و به همین دلیل درد کاهش می یابد.
 • تشکیل اوستئوفیت (زایده استخوانی با بیرون‌زدگی رویشی استخوان)
 • رشد استخوان‌گونه لبه های مهره ها و مفاصل بین مهره ای
 • فتق دیسک های بین مهره ای
 • لغزش مهره ها روی یکدیگر
 • تروما، مثلا بر اثر ضربه های مکرر و متوالی یا تصادفات
 • عفونت‎ها
 • بیماری استئو آرتریت

منبع:دکتر شجاعی.سیمرغ.ایران ارتوپد

تماس