علل و عوارض زانوی ضربدری

یکی از تغییر شکل های زانو است که در آن، زانوها به یکدیگر نزدیک می شوند و قوزک های داخلی از همدیگر فاصله می گیرند.به همین علت است که این تغییر شکل را به نام زانو ضربدری گفته اند. در این تغییر شکل ، زانوها به خط وسط نزدیک می شوند. فرد مبتلا به تدریج روی لبۀ داخلی پا فشار بشتری وارد می کند و چنانچه کفش این افراد مورد بررسی قرار گیرد، ساییدگی بیشتر در بخش داخلی کفه کفش است.

عوارض زانوی ضربدری

۱٫کوتاهی قد

۲٫افزایش آسیب پذیری مفصل زانو

۳٫کوتاهی تاندون آشیل

۴٫خستگی زودرس

۵٫تغییر الگوی راه رفتن

۶٫ایجاد ظاهر ناخوشایند در پاها

علل پای ضربدری

۱- راشیتیسم یا نرمی استخوان که علت آن کاهش ماده معدنی استخوان است در نتیجه استخوان قدرت نرمال خود را ندارد و وقتی که فرد شروع به تحمل وزن می نماید استخوان ها تغییر شکل می دهد و به صورت پای ضربدری در می آیند.

۲- اختلال در صفحه رشد: این اختلال در صورتی که در قسمت پایین استخوان ران و یا قسمت بالای استخوان ساق پا ایجاد شود می تواند باعث ایجاد پای ضربدری در افراد شود.

۳- آرتریت روماتوئید: آرتریت روماتوئید جزء بیماری های روماتیسمی خود ایمن دسته بندی می شود. در این بیماری ها با ایجاد آنتی بادی بر علیه سلول های بدن موجب تخریب این سلول ها  توسط سیستم ایمنی بدن می شود.

۴- شکستگی های انتهای تحتانی ران و قسمت فوقانی ساق که به صفحه رشد کودک ضایعه وارد کرده است .

منبع:دکتر ریحانی.تبیان.سیمرغ

تماس