عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی با استفاده از تاندون کشکک یا همسترینگ چگونه انجام میشود – قسمت اول

 رباط صلیبی جلویی (لیگامان متقاطع قدامی) Anterior cruciate ligament ACL یکی از مهمترین عناصر پایدار کننده مفصل زانو است. این رباط بطور شایعی در حین فعالیت های ورزشی پاره میشود. عمل جراحی استاندارد برای این آسیب، بازسازی آن با استفاده از تاندون زیر استخوان کشکک یا تاندون همسترینگ است.

قبل از انجام عمل جراحی پارگی رباط صلیبی، بیمار باید دامنه حرکتی خوبی در مفصل زانو داشته باشد. به همین علت پزشک معالج معمولا با کمک یک متخصص فیزیوتراپی و انجام و آموزش نرمش های کششی سعی در رساندن دامنه حرکتی مفصلزانو به حد قابل قبولی میکند. همچنین فیزیوتراپ نرمش های تقویتی را به بیمار آموزش میدهد تا وب بتواند با انجام آنهاعضلات ران خود را تقویت کند. انجام این نرمش ها در بدست آوردن نتیجه خوب از جراحی الزامی است. همچنین نرمش هایی را که بیمار باید بعد از جراحی انجام دهد قبل از جراحی به بیمار آموزش داده میشود.

امروزه اغلب اعمال جراحی بازسازی پارگی و کشیدگی رباط صلیبی  به توسط آرتروسکوپ انجام میشود. با استفاده از این روش طول دوره نقاهت بیمار کوتاه تر خواهد بود.

برای جراحی رباط صلیبی زانو  بیمار بیهوش شده و یا از آنستزی رژیونال استفاده میشود. ابتدا یک شکاف عمودی در زیر استخوان کشکک داده شده و تاندون کشکک نمایان میشود. با انجام دو شکاف طولی یک سوم وسطی تاندون کشکک برداشته میشود. در بالا قسمتی از استخوان کشکک که تاندون به آن چسبیده هم کنده شده و در پایین هم قسمتی از استخوان توبرکل تیبیا با تاندون جدا میشود. بنابراین گرافت یا پیوند به دست آمده در وسط تاندونی است و در دو انتهای آن دو قطعه استخوان چسبیده است.

این استخوان های تراش داده شده و لوله ای شکل میشوند و سپس سوراخ هایی در آنها ایجاد شده و از این سوراخ نخ بخیه عبور داده میشود.

سپس با استفاده از آرتروسکوپ ابتدا باقیمانده رباط صلیبی پاره شده از داخل زانو تراشیده شده و خارج میشود. تونل یا ناچ اینترکندیلر تراشیده شده و گشادتر و بزرگتر میشود. به این کار ناچ پلاستی Notchplasty میگویند. هدف از انجام این کار اینست که گرافت یا تاندون پیوندی بعد از جراحی به درون ناچ سایش زیادی نداشته و آسیب نبیند.

 سپس دو تونل یکی در پایین استخوان ران و دیگری در بالای استخوان درشت نی ایجاد شده و دو استخوان دو طرف تاندون پیوندی در درون این تونل ها قرار میگیرند. این تونل ها در مکان هایی ایجاد میشوند که تاندون پیوندی دقیقا در محل رباط صلیبی قبلی قرار گیرد. با کشیدن نخ هایی که به این دو استخوان متصل شده است استخوان ها را به داخل تونل ها هدایت میکنند.

ادامه این مقاله را در قسمت دوم آن مطالعه کنید.

تماس