عمل جراحی رباط صلیبی و استفاده مجدد از خود رباط زانو

  آیا در عمل جراحی رباط صلیبی ACL می توان با استفاده از پیچ و پلاک رباط ACL صدمه دیده و پاره شده را مجددا مورد استفاده قرار داد یا باید حتما رباط سالم از جای دیگر پا

برداشته شود و در زانو قرار داده شود؟

پارگی رباط صلیبی زانو معمولا به علت کشیدگی بیش از حد آن ایجاد میشود. وقتی رباط با چنان قدرتی کشیده میشود که توانایی مقاومت در برابر آن را ندارد تحت نیروهای کششی وارده به آن پاره میگردد. پاره شدن رباط معمولا به گونه ایست که محل پارگی ریش ریش شده و کاملا تغییر شکل میدهد. این ریش ریش شدن رباط به گونه ای به آن صدمه میزند که امکان دوختن دوسر پاره شده عملا وجود نخواهد داشت. به سخن دیگر بافت محکمی وجود ندارد که نخ بخیه در آن گیر کرده و بتواند دو سر پارگی را مجددا به هم متصل کند.

پس در پاره شدن رباط صلیبی در اکثریت قریب به اتفاق موارد، امکان ترمیم مستقیم رباط وجود ندارد به همین خاطر از روش بازسازی استفاده میشود.

در روش بازسازی پزشک جراح اصلا با رباط پاره شده کاری ندارد. بجای آن یک رباط را از جای دیگری از بدن فرد گرفته و به جایی که رباط صلیبی در آن ناحیه قرار داشته است جایگزین میکند. این عمل جراحی معمولا بلافاصله بعد از پارگی رباط انجام نمیشود. در ابتدا پزشک سعی میکند با انجام چند هفته انجام نرمش های کششی در زانو دامنه حرکتی آن را به حالت قبل از آسیب بازگرداند و پس از کاهش تورم زانو عمل جراحی بازسازی را انجام میدهد.

ممکن است همراه با آسیب رباط صلیبی، منیسک زانو هم صدمه دیده باشد که در هنگام بازسازی رباط، منیسک هم به روش مناسب درمان میشود.

منبع:ایران ارتوپد

تماس