عوارض شکستگی لگن در ناحیه ی استابولوم

شکستگی های استابولوم جرئی از شکستگی های لگن بوده و یکی از شدیدترین آسیب ها و شکستگی های سیستم اسکلتی است. هر چه آسیب وارده به بدن شدیدتر باشد احتمال ایجاد عوارض هم بیشتر می شود. شکستگی های استابولوم هم از این قاعده مستثنی نیست. با تمام کوششهایی که برای درمان شکستگی های استابولوم صورت می گیرد گاهی اوقات صرفنظر از نوع درمان، عوارضی به دنبال این شکستگیها اتفاق می افتد.مهمترین و شایعترین عوارض شکستگی لگن در ناحیه ی استابولوم عبارتند از :
1-آرتروز و ساییدگی:  زمانی که استخوان استابولوم شکسته می شود لایه غضروفی که روی سطح داخلی آن را میپوشاند هم دچار آسیب می شود. با تمام تلاشی که در زمان درمان صرف برگرداندن قطعات شکستگی به وضعیت آناتومیک اولیه می شود متاسفانه بهبودی غضروف مفصلی تا حدود زیادی به عهده خود غضروف گذاشته شده و خارج از کنترل پزشک معالج است. این بدان معناست که حتی اگر شکستگی استخوان به خوبی جوش بخورد ممکن است آسیب غضروف در زمان حادثه به قدری شدید باشد که نتواند بهبودی مناسبی پیدا کند و در نتیجه سطح بین سر فمور و استابولوم به اندازه کافی صاف و لغزنده نخواهد بود. این امر می تواند در دراز مدت موجب سائیدگی مفصل یا آرتروز شود.
گاهی اوقات علت ساییدگی ایجاد شده بد جوش خوردن قطعات شکستگی است. در حالت طبیعی نیروهای بسیار زیادی به مفصل ران وارد می شود و این مفصل برای تحمل این نیروها باید سطح بسیار صاف و همواری داشته باشد. گاهی اوقات حتی چند میلیمتر ناهماهنگی در سطح مفصلی که بر اثر بد جوش خوردن شکستگی ایجاد شده است میتواند موجب بروز ساییدگی و آرتروز مفصل شود.
در شکستگی های شدید، ساییدگی مفصل ممکن است چند ماه بعد از شکستگی ایجاد شود ولی معمولا شدت یافتن ساییدگی مفصل بعد از گذشت چند سال از زمان بروز حادثه است. در صورت شدید بودن آرتروز در مفصل ران، درمان آن بصورت عمل جراحی تعویض مفصل هیپ (ران) است.
2-تشکیل استخوان نابجا:  در حین حادثه همانطور که استخوانها شکسته می شوند عضلات اطراف آنها هم ممکن است دچار آسیب های شدیدی شوند. گاهی اوقات و در بعضی اشخاص در این عضلات آسیب دیده، استخوان زیادی و ناخواسته ای تشکیل می شود که مانعی در حرکت مفصل هیپ ایجاد می کند و نتیجه آن خشکی و محدودیت حرکت مفصل است. شیوع این عارضه بعد از درمان جراحی بیش از درمان غیر جراحی است. برای پیشگیری از ایجاد این عارضه بعد از بعضی از اعمال جراحی شکستگی استابولوم، از داروی ایندومتاسین استفاده می شود. اگر مقدار این استخوانها زیاد باشند پزشک معالج ممکن است تصمیم به خارج کردن آنها توسط عمل جراحی کند.
3-سیاه شدن ( نکروز) سر استخوان ران:  گاهی اوقات در هنگام شکسته شدن استابولوم، سر استخوان ران از مفصل ران (هیپ) در میرود. این دررفتگی ممکن است به طور خود بخود و در زمان حادثه جا بیفتد و تنها ضایعه قابل مشاهده که باقی می ماند یک شکستگی استابولوم باشد. ممکن است دررفتگی جا نیفتد و جااندازی به توسط پزشک انجام شود.
در هنگام دررفتگی اولیه که در زمان حادثه اتفاق میفتد ممکن است عروق خونی که از بافتهای اطراف به سر استخوان ران  رفته و به آن خون میرسانند پاره شوند. در این صورت خون به سر استخوان ران نرسیده و این استخوان بعد از مدتی سختی خود را از دست داده و تغییر شکل میدهد. به این تغییرات، نکروز یا سیاه شدن سر استخوان ران میگویند. این تغییر شکل میتواند در دراز مدت موجب سائیدگی مفصل هیپ و آرتروز شود.
4-آسیب عصبی: در حین حادثه اگر دررفتگی مفصل ران اتفاق بیفتد در اثر فشاری که سر دررفته به اعصاب ناحیه لگن وارد میکند ممکن است این اعصاب فلج شوند. مهمترین این اعصاب عصب سیاتیک است. آسیب دیدن این اعصاب ممکن است به علت فشار لبه استخوانهای شکسته شده به آنها نیز بوجود آید. در اکثر اوقات این آسیب دیدگی ها بصورت پارگی عصب نبوده بلکه عصب دچار کوفتگی شده و کارکرد خود را از دست می دهد. این اختلال کارکرد عصبی معمولا خود را به صورت اختلال حس و حرکت در پا نشان می دهد.
گاهی هم آسیب به عصب سیاتیک موجب احساس درد آزار دهنده ای در پا می شود. در این حال ممکن است بیمار احساس کند پایش در حین حادثه دچار آسیب شده است ولی در بسیاری اوقات این دردها به علت آسیب عصب سیاتیک در ناحیه لگن است. خوشبختانه بسیاری از این آسیبها موقت بوده و با گذشت زمان به تدریج بهبود میابند و این به معنای بازگشت حس و حرکت و از بین رفتن درد است. زمان لازم برای این بهبودی در افراد، متفاوت بوده و بسته به عوامل متعددی از جمله شدت آسیب عصبی دارد ولی این زمان معمولا از چند ماه تا حداکثر دو سال متفاوت است. درصدی از این آسیب های عصبی ممکن است هیچگاه بهبودی نیافته و به عنوان عارضه حادثه برای بیمار باقی بماند.
به وجود آمدن عوارض بعد از عمل در افراد مختلف متفاوت بوده و تابع متغیرهایی مثل محل شکستگی استابولوم، تعداد قطعات شکسته شده و شدت خرد شدگی، شدت جابجایی قطعات، سن بیمار و عوامل دیگر است.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان شکستگی لگن در ناحیه حفره استابولوم را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عوارض شکستگی لگن مطالعه فرمایید.

تماس