عوارض و علائم تنگی کانال نخاع

میدانیم که نخاع در درون کانال استخوانی قرار دارد که از پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها تشکیل شده است. اگر به دلایلی این کانال تنگ شود فضای مورد نیاز نخاع کم شده و به آن فشار وارد میشود. این فشار همچنین به اعصابی که از نخاع خارج شده و به اندام تحتانی میرود وارد گشته که موجب بروز علائم بیماری میشود.

علائم تنگی کانال نخاع

-کمردرد ممکن است باشد و ممکن است وجود نداشته باشد.

-درد سوزاننده در باسن و اندام های تحتانی. این احساس درد و سوزش بر اثر همان فشاری است که روی ریشه های عصبی وارد میشود. وقتی اعصابی که در حال خروج از نخاع و رفتن به اندام تحتانی هستند فشرده میشوند درد در محلی احساس میشود که آن اعصاب باید در نهایت به آنجا بروند.

-احساس بیحسی یا گزگز و سوزن سوزن شدن در باسن و ران و ساق پا،گردن، شانه و یا بازو، گرفتگی عضلات و یا درد کمر. این مشکل هم بر اثر فشار به اعصاب ایجاد میشود

-ضعیف شدن عضلات ران و ساق و ضعف قسمتی از پاها و یا دست ها. وقتی فشار به عصب بیشتر میشود کارکرد حرکتی عصب هم مختل میشود. عضلاتی که آن عصب به آنها میرسد ضعیف میشوند و فرد احساس ضعف و سنگینی در هر دو اندام تحتانی میکند.

عوارض تنگی کانال نخاع

 بی حسی پاها که باعث آسیب آن ها می شود.

تغییرات جسمی ایجاد شده توسط فشار وارده بر عصب نخاع ممکن است دائمی باشد و حتی اگر فشار از بین برود، تغییرات ایجاد شده باقی می مانند.

منبع:ایران ارتوپد.تبیان.دکتر بیدکی

تماس