عوامل روماتیسم مفصلی

بر اساس مطالعه ای که نتایج آن در سالنامه بیماری های روماتیسمی Annals of the Rheumatic Diseases منتشر شده است بعضی رفتارها و تعدادی از مشکلات زمینه ای میتوانند احتمال بروز روماتیسم مفصلی را افزایش دهند. کشیدن سیگار و مبتلا بودن به دیابت متغیر هایی هستند که میتوانند احتمال این بیماری را در افراد بیشتر کنند.

حدود 8 دهم درصد از جامعه مبتلا به روماتیسم مفصلی هستند و هنوز علت ایجاد آن به درستی شناخته نشده است ولی میدانیم که این بیماری در بعضی افراد بیشتر دیده میشود.

مطالعه ذکر شده بر روی 25 هزار فرد با سن بین 79-40 سال صورت گرفته و این افراد در مدت زمانی طولانی تحت نظر گرفته شدند. تعداد 184 نفر از این افراد که به روماتیسم مبتلا شدند با تعدادی دیگر از همان گروه که علائمی از روماتیسم نداشتند مقایسه شدند. محققان در انتها به این نتیجه رسیدند که کشیدن سیگار، چاق بودن و مبتلا بودن به دیابت عواملی هستند که وقتی در فردی وجود داشته باشند احتمال بروز روماتیسم در وی بیشتر میشود.

در مطالعات قبلی ارتباطات دیگری بین وجود روماتیسم مفصلی و دیگر خصوصیات انسان ها کشف شده بود. بطور مثال مشخص شده است که در زنانی که بیش از دو فرزند زاده اند و زنانی که مدت کوتاه تری فرزند خود را شیر داده اند روماتیسم مفصلی بیشتر دیده میشود. تاثیر زمان شیردهی در بروز روماتیسم در مطالعات دیگر هم تائید شده است بطوریکه هرچه مدت زمان شیردهی زنان بیشتر باشد احتمال مبتلا شدن آنها به روماتیسم کمتر میشود.
منبع:ایران ارتوپد
تماس