post_image

عوامل پوکی استخوان

سابقه شخصی شکستگی استخوانی در دوران بعد از بلوغنژاد سفید پوستجنس مونثکشیدن سیگاروزن کم بدن(لاغری)کمبود هورمونهای زنانه

- یائسگی زودرس( شروع یائسگی قبل از 45 سالگی)

- برداشته شدن تخمدانها با عمل جراحی قبل از 45 سالگی

- آمنوره ، قطع قاعدگی طولانی قبل از یائسگی (بیش از یک سال )

مصرف کم کلسیم در رژیم غذایی در طول حیاتعدم فعالیت فیزیکی( ورزش) کافی

تشخیص پوکی استخوان

در کلیه خانم های یائسه ای که یک یا چند عامل خطر از عوامل خطر ذکر شده در بالا، وجود داشته باشد، پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن محتمل است.درخانم یائسه ای که دچارشکستگی استخوانی می شود، پوکی استخوان محتمل ترین علت زمینه ای بوده و تعیین تراکم ماده معدنی استخوان(BMD) مناسب ترین روش برای تایید تشخیص پوکی استخوان و تخمین شدت آن به شمار می رود .

ورزشهای موثر پوکی استخوان

  • راه‌رفتن و دویدن آرام
  • پیاده‌روی
  • اسکی صحرایی
  • رقصیدن و طناب‌ زدن
  • ورزش‌هایی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال و...

 

منبع:انجمن علمی.انجمن پارسیان

Share →