post_image

رباط متقاطع جلویی یکی از رباط های مهم مفصل زانو است. از جمله عوامل مهم ثبات هر مفصل بستگی به سالم بودن ساختمان رباط آن مفصل دارد و اگر مفصلی تحرک زیادی در حالت طبیعی داشته باشد نقش رباط یا رباط های آن مفصل اهمیت بیشتری میابد. قدرت رباط متقاطع جلویی معادل رباط طرفی داخلی یا MCL و نصف قدرت رباط متقاطع پشتی PCL است.

درمان پارگی رباط صلیبی قدامی

به طور کلی درمان رباط صلیبی قدامی به دو صورت انجام میشود:

فیزیوتراپی درهردوروش غیرجراحی و جراحی (گاهی حتی قبل از عمل جراحی) جهت تسریع وافزایش کیفیت روند درمانی موثر است.

عوامل پارگی رباط صلیبی قدامی

  • ورزش: پارگی ACL در اغلب ورزش ها بخصوص ورزش های تماسی مثل : فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، کشتی و ورزش های رزمی در کشور ما اتفاق می افتد.
  • (تصادفات : تصادف وسایل نقلیه (اتومبیل ، موتور سیکلت) نیز از عوارض شایع پارگی رباط قدامی زانوACL ) هستند .
  • سقوط از ارتفاع

 

منبع:علم و ورزش.ویکی پدیا

Tagged with:  
Share →