عوامل و علائم آرتروز زانو

آرتروز زانو از عوامل شایع ایجاد درد در افراد بالاتر از چهل سال است. آرتروز زانو بخصوص در زنان چاق و مسن شایع است ، به طور کلی شیوع آرتروز زانو در زنان چاق از مردان هم وزن آنها به مراتب بیشتر است . 40%افراد 40ساله و 60%افراد 60 ساله آرتروز زانو را به درجات مختلف دارند.از این بیماری به نام‌های استئوآرتریت و استئوآرتروز نیز یاد می کنند که  در جامعه ما به نام آرتروز معروف است

علائم آرتروز زانو

با شروع بیماری آرتروز زانو,غضروف انتهایی استخوان ران و غضروف قسمت فوقانی استخوان درشت‌نی به تدریج دچار تغییرات تخریبی(دژنراتیو) می‌گردد.به همین ترتیب درگیری و آسیب غضروف کشکک به آرتروز این ناحیه منجر می‌شود. علت اصلی تخریب غضروف در بیماری آرتروز,عدم وجود عروق خونی جهت تغذیه این ناحیه می‌باشد و ازطرفی غضروف مفصلی فاقد عصب است و به هنگام آسیب دردی حس نمی‌شود که همین مسئله زمینه تخریب بیشتر را فراهم می‌کند .

• عوامل آرتروز زانو

برخی ازعواملی که روند آرتروز زانو را تسهیل می کنند عبارتنداز:

چاقی – ضربه و پارگی عناصر مفصل زانو (مثلا منیسک ها, رباط‌ها و کپسول مفصلی) ، بیماری نرم شدن غضروف زیر کشکک و موارد دررفتگی مکرر آن.
تغییر شکل‌های مفصل زانو که عبارتنداز:پای ضربدری  ،پای پرانتزی

منبع:دکتر فدایی.دکترمن

تماس