فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل زانو

فیزیوتراپی شما روز بعد از عمل آغاز می‌شود. کارکرد اولیه فیزیوتراپی برای شما در ابتدا آموزش تمرینات پیش از عمل و پس از عمل، آموزش نکات ضروری برای استفاده از وسیله کمکی برای راه رفتن و بالا و پایین آمدن از پله‌ها و انجام فعالیت‌های روزانه شماست. دیگر کارکرد فیزیوتراپی که از همان روز اول پس از عمل برنامه ریزی آن آغاز می‌شود انجام تمرینات جهت بازگرداندن قدرت و دامنه حرکتی مفصل شماست تا در نهایت شما را به استقلال کامل در حرکت و انجام فعالیتهای روزانه برسانند که البته انجام این فعالیتها با قدرت کامل و بدون هیچگونه محدودیت و دردی صورت بگیرد.

اهداف برنامه درمانی فیزیوتراپی شما با توجه به مدت زمان پس از عمل جراحی به شرح زیر است:

هفته اول تا چهارم

به حداقل رساندن درد و ورم پس از عمل جراحی.
به دست آوردن دامنه حرکتی صفر تا ۹۰ درجه در مفصل زانو بدین معنی که زانو کاملاً صاف شده و همچنین تا ۹۰ درجه به راحتی خم بشود.
به دست آوردن ۵۰ تا ۷۵ درصد توان قدرتی عضلات اندام تحتانی.
راه رفتن و بالا و پایین رفتن از پله‌ها با استفاده از وسیله کمکی مثل عصا یا واکر و جابه‌جایی از روی تخت یا صندلی و انجام فعالیتهای عادی روزانه بدون استفاده از کمک اشخاص دیگر.
ارائه برنامه تمرینی در منزل.

هفته چهارم تا هشتم

کاهش ورم احتمالی باقیمانده.
به دست آوردن دامنه حرکتی صفر تا ۱۱۰ درجه و یا بیشتر.
وزن اندازی کامل بر روی اندام تحتانی که مفصل زانوی آن تعویض شده است.
به دست آوردن ۷۵ تا ۱۰۰ درصد توان نرمال عضلات اندام تحتانی
انجام فعالیتهای عادی روزانه بدون هیچگونه محدودیت.
ارائه برنامه تمرینی پیشرفته در منزل.

هفته هشتم به بعد

ارائه برنامه مناسب جهت مراقبت از مفصل جدید و ادامه تمرینات جهت حفظ و بهبود قدرت عضلانی و حفظ عملکرد مناسب در مفصل جدید
بهبود توان قلبی – ریوی و افزایش توان هوازی بیمار.

هدف اصلی از انجام عمل جراحی تعویض مفصل زانو از بین بردن درد زانوی شما و ایجاد امکان استفاده بهینه از این مفصل برای انجام فعالیتهای روزمره است. به عنوان مکمل عمل جراحی، فیزیوتراپی نقش بسیار مهمی پس از عمل جراحی دارد چرا که می‌بایست در این دوره شما تمرینات مناسب را در زمان مناسب جهت تقویت قدرت عضلانی و بازیابی دامنه حرکتی مفصل انجام دهید.

پس از عمل یکی از مواردی که می‌بایست در اولویت برنامه درمانی شما قرار گیرد به دست آوردن دامنه حرکتی مناسب مفصل است چرا که بازیابی مناسب دامنه حرکتی در مدت زمانی محدود پس از عمل به راحتی امکانپذیر است که به این زمان، دوره زمانی طلایی (Golden Time) اطلاق می‌شود و درصورتیکه در این دوره تمرینات مناسب را انجام ندهید، برای بازیابی دامنه در بعد با مشکل مواجه خواهید بود.

یکی از روشهای بسیار مفید در انجام تمرینات دامنه حرکتی استفاده از دستگاه CPM   است.

منبع:کلینیک امید

تماس