قفل شدن زانو نشانه چیست؟

روی زمین چهارزانو نشسته اید و ناگهان می بینید نمی توانید بلند شوید . یا در حال ورزش ناگهان زانویتان را نمی توانید خم کنید . انگار گیره ای پایتان را نگاه داشته و نمی گذارد آن را حرکت بدهید .

در وضعیت عادی ، زانو مانند یک لولای در عمل می کند و اگر چیزی در لولای در بگذارید دیگر کار نمی کند و در جای خود متوقف می شود .

همین طور وقتی چیزی جلو حرکت زانو را بگیرد و آن را متوقف کند ،‌ می گویند زانو قفل شده است . این حالت اغلب دردناک است و چون اغلب هنگام بالا رفتن از پله ها ، نشستن روی زمین ، یا در حالات حساس دیگر روی می دهد ،‌ باعث وحشت می شود .

قفل شدن زانو معمولاً ناشی از شکستن قطعه ای غضروف ،‌ یا احتمالاً قطعه ای استخوان جدا شده در نوعی التهاب استخوانی غضروفی است . این قطعه استخوان یا غضروف در حفره زانو معلق است تا زمانی که بین دو سطح مفصلی گیر افتد و توانایی حرکت را از زانو بگیرد .

گاهی این انسداد ناشی از نابه جایی استخوان ها و ماهیچه های اطراف زانوست . ضعف ماهیچه های طرف داخل ران یا سفتی ماهیچه های طرف خارج آن می تواند به نابه جایی کشکک زانو بینجامد . کشکک همراه با استخوان ران از صف خود خارج شده و خم کردن یا بازکردن زانو را مانع می شود . با برگشت ماهیچه ها به حالت عادی ،‌ کشکک نیز به جای خود باز می گردد و حرکات زانو عادی می شود .

قفل شدن واقعی زانو نادر است . بسیاری اوقات ، مثلاً به دنبال یک ضربه یا جراحت ، فرد نمی تواند زانویش را حرکت بدهد و فکر می کند زانویش قفل شده است . اما چیزی مانع حرکت زانو نشده است . این حالت را قفل شدن کاذب زانو می گویند .

قفل شدن کاذب زانو فقط واکنشی نسبت به درد است . ساز و کار درد نمی گذارد مفصل کاملاً‌ باز یا خم شود . گاهی درد ناشی از پیچ خوردن یا ضربه زانو را قفل می کند ؛ گاهی نیز خشک شدن ناشی از نشستن طولانی به یک حالت باعث آن می شود .

درمان قفل شدن زانو

گر چه قفل کردن مفصل زانو ممکن است با کمی استراحت برطرف شود ، اما فکر نکنید درمان شده است . اگر قطعه ای استخوان یا غضروف آن را به وجود آورده باشد ، آسیب جدی زانو ممکن است به دنبال آن بیاید . بنابراین ، هر گونه محدودیت حرکات زانو باید توسط پزشک درمان شود . گاهی ممکن است این اشکال با عمل جراحی برطرف شود .

چه وقت به پزشک مراجعه کنیم ؟

زانو در حالت خمیده یاکشیده قفل شده است .

زانو کاملاً کشیده یا خم نمی شود

منبع:وبلاگ دکتر دقاق زاده

تماس